โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคนก่อนเริ่มใช้งาน [นโยบายส่วนบุคคล]
ยอมรับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

     ทางเว็บได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


ข้อมูลที่จัดเก็บ และระยะเวลาที่จัดเก็บ

- ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก, email, วันที่สมัครสมาชิก จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ

- ข้อมูล ทั่วไป วันเกิด, ชื่อเล่น, เพศ, อาชีพ, ที่อยู่ ที่ผู้ใช้บริการใส่เพิ่มเติมเข้ามา จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกได้แสดงตัวตนแก่เพื่อนสมาชิก

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น การตั้งตอบกระทู้ อัพโหลดรูปภาพ กดให้คะแนน กดติดตาม จัดเก็บเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

- ข้อมูลเกี่ยวกับ cookies จะถูกจัดเก็บไว้ประมาณ 1 เดือน เช่นข้อมูลการ login อัตโนมัติ หาก cookies หมดอายุ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการ login ใหม่

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นการตั้งตอบกระทู้ จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ


สิทธิในการใช้ข้อมูล

- ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ ให้แก่บุคคล หรือองค์กรใดๆ เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- ผู้ใช้บริการสามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเองได้ ผ่านระบบที่ทางเว็บเตรียมไว้ให้

- ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถลบแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นได้โดยตรง แต่สามารถแจ้งให้ทางเว็บพิจารณาทำการลบให้ได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด ในหน้ากฎการใช้เว็บ


การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ใช้อาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลได้ โดยจะมีผลเป็นการระงับการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง

- เมื่อถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้บริการไม่สามารถ login เข้าหน้าสมาชิกของตัวเองได้

- เมื่อถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้อีก โดยที่คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าถึงหน้าสนทนา ที่ได้เคยสนทนาค้างไว้ได้ตามปกติ

- ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ทางเว็บ จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไป

- กระทู้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้งหรือตอบไว้จะไม่ถูกลบออกไปด้วย แต่เจ้าของกระทู้สามารถทำการแจ้งลบได้ โดยทางแอดมินจะพิจารณาในการลบอีกที

- ผู้ใช้สามารถคืนค่ากลับจากการขอระงับใช้บริการได้

ลงวันที่ 10 เมษายน 2565
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคนก่อนเริ่มใช้งาน [นโยบายส่วนบุคคล]
ยอมรับ