The Sims 4 : Realistic mod มอดแนะนำและเพิ่มความสมจริงให้กับเกม! update 17/05/20 (ขี้เกียจอัพ)
Katsu973
#1
21-04-2020 - 00:52:30

#1 Katsu973  [ 21-04-2020 - 00:52:30 ]

.
Custom Content

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Realistic Gameplay & Graphic เพิ่มความสมจริงให้กับเกม
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Slice of life mod | เป็นสิว ความหลากหลายทางอารมณ์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Realistic Clouds | ความสมจริงของก้อนเมฆ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Weather Realism Overhaul | สภาพอากาศแปรปรวน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Improved Weather Variety for Worlds | สภาพอากาศของแต่ละชุมชน

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gameplay mod ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเกม
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ More Best Friends | เพื่อนสนิทมากกว่า 1 คน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Longer Interaction Queue | การกระทำสูงสุด 10 คิว
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ First Love | รักแรกในวัยเด็ก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Bouncing Sim Boobies | การสะเทือนของหน้าอก

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Faster mod | เพิ่มความเร็วต่างๆ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Television replacement | ช่องโทรทัศน์สมจริง

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Custom your own food เพิ่มความสมจริงให้กับอาหารของคุณ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Food texture overhaul | ปรับรายละเอียดอาหาร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Custom Food Interactions | เพิ่มตัวเลือกของรายการอาหาร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Cup Ramen | ราเมนถ้วย / Instant Ramen | ราเมนต้มหม้อ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ 15 mini pizzas for restaurants | มินิพิซซ่า 15 หน้า
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Rustic Clay oven | เตาอบและเมนูพิซซ่าใหม่
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Zaru Soba | ซารุโซบะ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Octopus Udon | อุด้งน้องหมึก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Tempura Shrimp Udon | อุด้งกุ้งเทมปุระ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Jajangmyeon Korean Black Bean Noodles | จาจังมยอน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Jamppong | จังปมซีฟู้ดรสเผ็ด

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Romance & Pregnancy การตั้งครรภ์และหมวดคำสั่งโรแมนติก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Pregnancy Overhaul | เพิ่มลดขนาดครรภ์ โอกาสตายหลังให้กำเนิด
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Ultrasound Scan | ตรวจอัลตราซาวนด์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Babies For Everyone! | ท้องได้ทุกเพศ ทุกวัย
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Instant Morning Sickness | อากาารแพ้ท้องและอาเจียน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Risky Woohoo & Try For Baby Chances | เพิ่ม-ลดโอกาสมีบุตร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Pregnancy Mood Buffs | บัพอารมณ์ขณะตั้งครรภ์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Fanart maps mods | เปลี่ยนรูปแบบแมพ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Loading screens | เปลี่ยนหน้าจอรอโหลด

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀New world mod เปลี่ยนแมพเมืองเก่า
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Asian Adventures World Mod | เมืองซากุระ

Discover University
(expansion pack's required)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Choose Your Roommate | เลือกรูมเมทที่สร้างเอง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ No Bike Helmets | ไม่ใส่หมวกปั่นจักรยาน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Waterproof Servos | หุ่นยนต์ Servo กันน้ำ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Faster Homework | ทำการบ้านเร็วขึ้น
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ No Meal Spawning Roommates | รูมเมทไม่เสกอาหาร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ No Bad Microwave Buffs | ปิดบัพ Cold in the Middle
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ New Bikes / Bike Recolors | จักรยานใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

Cheating

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁼ Assigning NPC Careers | สูตรอาชีพ NPC

spoil
ขออนุญาตไม่ link ไฟล์ download โดยตรง เพื่อให้เกียรติเจ้าของมอดนะครับ

ข้อความฝากรัก : ไว้ผมจะมาอัพกระทู้ในอีกประมาณเดือน- สองเดือนนะครับ ขอดองไว้ก่อน เพราะผมขี้เกี--


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-06-02 04:08:15
MN_Infinity
biwline63
Rabbit_Bugs 48
narinih
เข้าให้ได้
Vivianna
Reno
l3elles-
copper234
yoxzize
MN_Infinity
biwline63
Rabbit_Bugs 48
narinih
เข้าให้ได้
Vivianna
Reno
หนูใส
l3elles-
Michigan
Memoniiz
LiriChan
copper234
Cartoonitar
Aom_67879
myzaza102
beweng123
AomAom_55
ratthapolviolin
arisakaewdam

Katsu973
#2
29-04-2020 - 23:58:21

#2 Katsu973  [ 29-04-2020 - 23:58:21 ]

.
Slice Of Life Mod


เบื่อการเล่นแบบธรรมดาๆ เพิ่มสีสันของเกมด้วยมอด Slice Of Life !

รายละเอียดเพิ่มเติมที่มีในมอดนี้ :
- มีน้ำตาเมือรู้สึกเศร้า , ซิมส์หน้าแดงเมื่อรู้สึกมีเสน่ห์ อับอาย และอยากอ้วก , จมูกแดงเมือเมา (มีอารมณ์มึนงงสำหรับซิมส์ที่เมาด้วยนะครับ)
- ตาพกช้ำเมื่อแพ้การต่อสู้ , มีสิวหากไม่ทาครีมดูแลผิวหน้า , ฟันหลอ , มือสกปรก , มีบาดแผลและผ้าพันแผลเมื่อบาดเจ็บ


spoil


ลักษณะนิสัยของซิมส์ :
ลักษณะนิสัยดังภาพ จะส่งผลต่อการใช้ชีวิต อารมณ์ แรงจูงใจ ทักษะ อาชีพ และความเป็นอิสรภาพของซิมส์รอบประจำเดือน :
เพิ่มบัพพิเศษสำหรับบอกว่าซิมส์กำลังมีประจำเดือน วัยของซิมส์ที่สามารถมีประจำเดือนได้คือ teen - adult
และซิมส์จะมีประจำเดือนเป็นเวลา 2 วัน และจะกลับมาเป็นอีกใน 12 วัน หากไม่อยากให้มีฟังก์ชันนี้ สามารถลบมอดออกได้


ความเปลี่ยนแปลงในเกม :เมา ซิมส์สามารถเมาเหล้าทุกชนิดทุกครั้งได้เป็นสิวและสกินแคร์ ยกตัวอย่างจากซิมส์ผมเองครับ555 หากไม่ใช้สกินแคร์อย่างสม่ำเสมอซิมส์จะเป็นสิว
สามารถกระตุ้น บอกต่อว่าสกินแคร์เขาดีให้กับซิมส์คนอื่นได้ และสกินแคร์สามารถช่วยกำจัดสิวบนใบหน้าได้ถึง 30%


ฟันหลอ! เด็กๆจะฟันหลอฟัน 2 ซี่ข้างหน้าหลังกินข้าวเสร็จลักษณะของซิมส์เขินหน้าแดง

หมวดคำสั่งPhone apps! : สามารถเรียนรู้ทักษะสกิลทางมือถือได้ โพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือส่งข้อความหาซิมส์อื่น
(อาจมีซิมส์อื่นส่งข้อความมาเช่น You're very stupid ซิมส์เราจะโกรธมาก)
Body/Fitness System : ซิมส์เป็นกังวลเกี่ยวกับร่างกายตัวเอง (สร้างความมั่นใจได้ที่กระจก)
ให้กำลังใจหรือทำลายความมั่นใจของซิมส์อื่นได้ ตรวจวัดน้ำหนักไขมันและกล้ามเนื้อ
Sickness System : ซิมส์สามารถไม่สบายปวดท้อง ติดเชื้อ และอื่นๆ
รักษาได้โดยการ "Ask to visit Hospital"
Memory System : ระบบความทรงจำเช่น แต่งงาน หย่าร้าง โดนโกง
รำรึกถึงซิมส์ที่ตาย ฉี่ราด จูบแรก woohooแรก สัตว์เลี้ยงตาย


More Woohoo Options : เพิ่มคำสั่ง self woohoo , random hookups และ drunk woohoo

Source : http://www.kawaiistaciemods.com
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-17 02:27:09
copper234

Katsu973
#3
16-05-2020 - 03:01:45

#3 Katsu973  [ 16-05-2020 - 03:01:45 ]

.
The Sims 4 Asian Adventures World Modเปลี่ยนเมือง Forgotten Hollow ให้เป็นเมืองซากุระ สำหรับคนที่ไม่ชอบบรรยากาศมืดๆ น่ากลัวๆ แบบเมืองเก่า
บ้านและสถานที่ต่างๆยังคงเหมือนเดิม mod นี้เปลี่ยนแค่ map อย่างเดียว ชื่อที่แสดงบนแผนที่ยังคงเป็น Forgotten Hollow

การเปลี่ยนแปลง : ต้นไม้ ต้นซากุระ แสงสมจริงมากชึ้น ลบเอฟเฟคหมอก ใบไม้พริ้วไหว
เพิ่มพื้นที่สำหรับปิกนิกบาร์บีคิว เปลี่ยนมุมมองแผนที่ เปลี่ยนไอคอนเมืองหน้าเกม เพิ่ม option สำหรับ destination world

** ความต้องการของมอด จำเป็นต้องมีภาคเสริม : The Sims 4 Vampires , The Sims 4 Get Together

ขั้นตอนการติดตั้ง :

1. เมื่อแตก file จะได้ออกมาเป็น 2 folders นำไฟล์ที่ชื่อว่า Asian Adventures ติดตั้งใน Documents > Electronic Arts > The Sims 4 > Mods2. วิธีนี้จะแตกต่างกับการลง mod ทั่วไปนะครับ

1) สร้าง folder ชื่อ My graphic Vampire world (ตั้งชื่อตามสะดวกเลยครับ)

2) ไป C: > Program Files (x86) > Origin Games > The Sims 4 > Delta > GP04 > Worlds > Areas
นำไฟล์ GP04_VampireWorld_01 ไปใส่ไว้ใน My graphic Vampire world ที่สร้างไว้ (เพื่อสำรองข้อมูล)

3) copy ไฟล์ GP04_VampireWorld_01 จากใน folder World ที่ดาวน์โหลดมา
ใส่ไว้ใน C: > Program Files (x86) > Origin Games > The Sims 4 > Delta > GP04 > Worlds > AreasDownload : Asian Adventures World Mod here


Review mod by Elliandra :มีปัญหาเข้าเกมไม่ได้ให้ลบ mod ออกก่อนนะครับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-16 18:46:26
copper234
Yophnn
myzaza102

Katsu973
#4
16-05-2020 - 03:03:37

#4 Katsu973  [ 16-05-2020 - 03:03:37 ]

.
fanart maps mods ของคุณ NoirSims & DerShayan

อ่านก่อนโหลด ! maps ที่นำมาแจกนี้ เปลี่ยนแค่ในหน้าแสดงเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อรายละเอียดตอนเล่นในเกม นะครับ
( ผมเชื่อม link ไว้กดโหลดตรง . เลยครับ ลง mod ใน C:/Users/Documents/Electronic Arts/The Sims 4/Mods ตามปกติ )
Willow Creek .

_________________________________________________________
spoil
แมพ Willow Creek ให้โหลด 1 ตัวนะครับ ถ้าโหลดข้างบนแล้วข้างล่างไม่ต้องโหลดครับWillow Creek Season 1 .Willow Creek Season 2 .Willow Creek Season 3 .


Oasis Springs .
Newcrest .
Granite Falls .
Magnolia Promenade .
Windenburg .
San Myshuno .
Forgotten Hollow .
Brindleton Bay .
Del Sol Valley .
Selvadorada .
StrangerVille .
Dark StrangerVille .
Sulani .
Glimmerbrook .
Britechester .


mod สำหรับเปลี่ยนหน้า loading ของคุณ lotharihoe
อ่านก่อนโหลด ! โหลด mod เพียงตัวเดียวนะครับ 2 เวอร์ชั่น โหลดแค่ตัวเดียว


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-16 19:48:38
MiniloliPin
copper234

Katsu973
#5
16-05-2020 - 19:33:11

#5 Katsu973  [ 16-05-2020 - 19:33:11 ]

.
Realistic Cloudsเพิ่มความสมจริง ให้กับก้อนเมฆ!
อยากเปลี่ยนทัศนียภาพของเกม ให้มีความสมจริงของท้องฟ้ามากขึ้น แนะนำมอดนี้เลยครับ
** อย่าลืมปรับ View Distance เป็น High นะครับWeather Realism Overhaul


เบื่อสภาพอากาศเดิมๆ ซ้ำๆ ลองเพิ่มความสมจริงของสภาพอากาศดูสิครับ
ฝนในฤดูหนาว พายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองในเวลาเดียวกัน เพิ่มความคาดเดาของสภาพอากาสได้ยาก
ก้อนเมฆและหมอกมีความสมจริงมากกว่าเดิม แนะนำให้โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด และเพื่อเพิ่มความสมจริงแนะนำโหลดมอดข้างล่างด้วยนะครับ
** ความต้องการของมอด จำเป็นต้องมีภาคเสริม SeasonImproved Weather Variety for Worlds


ไปเมืองไหนก็มีสภาพอากาศเหมือนกันหมด?
สภาพอากาศที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชนที่ซิมส์อาศัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เมือง Windenburg ร้อนตลอดปี
ในขณะที่ เมือง San Myshuno มีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงต้นฤดูร้อน และเพื่อเพิ่มความสมจริงแนะนำโหลดมอดข้างบนด้วยนะครับ
** ความต้องการของมอด จำเป็นต้องมีภาคเสริม Seasonแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-18 22:20:14

Katsu973
#6
16-05-2020 - 19:34:05

#6 Katsu973  [ 16-05-2020 - 19:34:05 ]

.
More Best Friends


มีเพื่อนสนิทแค่คนเดียวไม่สมจริงซะเลย มอดนี้จะสามารถทำให้มีเพื่อนสนิทได้มากกว่า 1 คน!
ต้องให้หลายความสัมพันธ์ขึ้นมาในระยะหนึ่ง แล้วจะมีคำสั่ง “ Become Best Friends ”Longer Interaction Queue


กดคำสั่งแปปเดียวก็เต็มแล้ว เพิ่มคิวคำสั่งด้วยมอดนี้ดูสิ!
จากปกติสามมรถกดคำสั่งได้เพียง 6 คำสั่งเท่านั้น มอดนี้สามารถช่วยเพิ่มคำสั่งได้มากสุดถึง 10 คิวFirst Love


รักแรกในวัยเด็ก
เป็นอีกมอดนึกที่ผมใฝ่ฝันว่าอยากให้มีแต่จริงๆมีมานานแล้ว5555

ต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนถึง 75% ก่อนจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาหมวด “First Love”
จะมีคำว่า Confess to have a Crush กดได้ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าสารภาพสำเร็จจะมีค่าความสัมพันธ์กับซิมส์อีกตัวว่า First Crush

และถ้าอยู่ใกล้ๆกันจะมีบัพ Because is near Crush (happy +1) และมีคำสั่งใหม่ขึ้นมาดังนี้
1) Exchange Numbers (ได้ครั้งเดียว) 2) Hug 3) Visit Crush (** จำเป็นต้องมีมอด Social Activities )
หากเลือกคำสั่ง Exchange Numbers (+ บัพ Call me maybe Confident +1) จะมีคำสั่งบนมือถือ คือ Call Crush และ Text Crush


เล่นไปเรื่อยๆจะมี Notifications เด้งว่า Your Relationship with your Crush growns.
You can now go Stargazing with your crush. และมีคำสั่งใหม่คือ Stargazing
เล่นไปจนกว่าแจ้งเตือนขึ้น Your Relationship with your Crush growns. You can now ask them to be your Boyfriend/Girlfriend
และสามารถ Ask to be just Friends เพื่อกลับเป็นแบบความสัมพันธ์เดิม มอดนี้เจ็บแปล้บๆBouncing Sim Boobies


ไม่รู้จะบรรยายมอดนี้ยังไงดีครับ5555
อนิเมชันของหน้าอกซิมส์ เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เข้าไปหน้าเว็บเลื่อนลงข้างล่างจะมี 2 ไฟล์ให้ดาวน์โหลด โหลดทั้งสองเลยนะครับแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-17 02:14:31
ratthapolviolin

Katsu973
#7
16-05-2020 - 20:49:05

#7 Katsu973  [ 16-05-2020 - 20:49:05 ]

.
Food Texture Overhaul


เบื่อกับอาหารจานง่องๆที่ซิมส์ทำ! มอดนี้ช่วยคุณได้ ปรับแต่งอาหารของของซิมส์ให้น่ารับประทานมากขึ้นกว่าเดิมสิ

ตอนทีแตกไฟล์ออกมาจะมีสองเวอร์ชันคือ 1) with default serving plate 2) without default serving plate.
สำหรับคนที่ไม่ได้ลงมอดเปลี่ยนจานให้ลงไฟล์ที่ชื่อ (Asteria-Yakfarm) Food Texture Overhaul

**ส่วนคนที่ลงมอด Versace Default Replacement Dishware set’s มาก่อนหน้านี้
ให้ลบมอดที่ชื่อว่า (Asteria) Versace dishware Default_Servingplate.package
หรือ (Asteria) Versace dishware Default_Servingplate_Herb-Crusted_Salmon override.package ออกซะก่อน
แล้วติดตั้งมอดที่ชื่อว่า (Asteria-Yakfarm) Food Texture Overhaul with Versace Default Serving plate v1.1.package แทนที่Custom Food Interactions


Update 4th May 2020
PC: 1.61.15.1020 / Mac: 1.61.15.1220

เพิ่มเมนูอาหารคำสั่งทำอาหาร ทำอาหารกระชับมิตรให้แวมไพร์
โดยมีคำสั่งดังนี้ Bake Custom Food / Cook Custom Meal
Make Vampire Friendly Custom food / Make Custom Grand Meal
Grab Custom Snack / Grab Custom Food for Toddler
เพิ่มเมนูในเตาบาร์บีคิว (Island Living) หมวด Feast and Grand mealCup Ramen
(หลักจากการทดลองไม่มีคำสั่งในหมวด Snack)


มอดหร๋าเม๋นถ๋วย สำหรับสายสิ้นเดือน
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ไม่ต้องใช้ส่วนผสม


ขั้นตอนการทำ
คลิก ไมโครเวฟ ตู้เย็น หรือเครื่องจำหน่ายสินค้า เลือก Custom Food > Have Custom Snack

วิธีเปลี่ยนสีของฉลาก
1) ให้ซิมทำราเมนและรับประทานปกติ
2) กดยกเลิกการทานอาหาร
3) ไปที่ Buy mode แล้วใช้ design tool เปลี่ยนสีของกระป๋อง


(มอดไม่ขึ้นครับ ไม่ต้องโหลด)


Instant Ramen


ยกระดับความรวย เปลี่ยนราเมนมาต้มในหม้อ
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ไม่ต้องใช้ส่วนผสม


ขั้นตอนการทำ
คลิก ไมโครเวฟ หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom Meal15 mini pizzas for restaurants


Update 7th Febuary 2017
Toddlers-vampires patch update
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)


ขั้นตอนการทำ
คลิก เตาครัว หรือเตาอบ เลือก Custom Food > Bake Custom FoodRustic Clay oven
Update 29th September 2018
Season patchแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-17 22:53:19
ratthapolviolin

Katsu973
#8
16-05-2020 - 23:24:11

#8 Katsu973  [ 16-05-2020 - 23:24:11 ]

.
Pregnancy Overhaul


การตั้งครรภ์ที่ไม่สมจริง การออกแบบของ ea ที่ดูเหมือนการ์ตูนจนเกินไป
เปลี่ยนขนาดของครรภ์ ลบท่าเดินตอนตั้งครรภ์ เพิ่มโอกาสการตายของซิมส์หลังให้กำเนิด 1-3%
หลังจากแตกไฟล์จะมีไฟล์ package 3 ตัว และ 2 โฟลเดอร์แยกดังนี้ 1) Different Belly Versions 2) Optional Death when giving Birth
2 โฟลเดอร์ประกอบด้วยไฟล์ package อย่างละ 4 ไฟล์ ให้เลือกติดตั้ง 1 ไฟล์ต่อ 1 โฟลเดอร์ (ไม่ติดตั้งเปอร์เซ็นต์การตายหลังให้กำเนิดได้)
** คำสั่ง “Feel Baby” อาจไม่สมบูรณ์ 100% เพราะทางเจ้าของมอดได้มีการปรับแต่งไฟล์ object_sim
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link download
Ultrasound Scan


ไปพบแพทย์ และตรวจอัลตราซาวนด์!
เมื่ออายุครรภ์ของซิมส์ถึงขั้น 2 หรือ 3 จะสามารถไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอัลตราซาวนด์ ($ 75)
คลิก Travel Menu บนมือถือ เลือก “Visit a Gynecologist” เพื่อพบแพทย์
เมื่อกลับมาจะมีผลตรวจบรรยายอัลตราซาวนด์อยู่ในคลัง สามารถแขวนรูปอัลตราซาวนด์ไว้บนผนังได้
หรือก๊อปรูป (25$) เพื่อให้ญาติๆได้ ทำงานกับมอด Give a Gift & More สำหรับคนไม่มีภาคเสริม SeasonBabies For Everyone!


ซิมส์ผู้หญิงท้องอย่างเดียวหรอ ลองให้ซิมส์เพศชายท้องดูสิครับ
ฟิวเจอร์ของมอด การตั้งครรภ์ของเพศชาย เลสเบี้ยน เกย์ ผู้สูงอายุ ย้อนการตั้งครรภ์Instant Morning Sickness


มอดอาการแพ้ท้องของซิมส์!
โดยปกติแล้วเกมจะลบบัพแพ้ท้องของซิมส์ก่อนที่จะอาเจียน มอดนี้จะทำให้ซิมส์ติดบัพแพ้ท้องและอาเจียนพร้อมๆกัน
ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางซิมส์อาจจะไม่แพ้ท้อง หรือบางซิมส์อาจจะมีอาการแพ้ท้องหนักมากๆRisky Woohoo & Try For Baby Chances


การวู้ฮูแบบเสี่ยง?
ฟิวเจอร์ของมอดนี้ประกอบไปด้วย จากคำสั่ง Woohoo เปลี่ยนเป็น "Risky Woohoo"
บัพการตั้งครรภ์สำหรับวัยรุ่น โอกาสตั้งครรภ์ไม่เต็ม 100% เพิ่ม-ลดโอกาสมีบุตรตามสถานที่
** จำเป็นต้องมีมอด Have Some Personality Please!

spoil
เมนูคำสั่งที่เพิ่ม

Risky Woohoo in Waterfall
Risky WooHoo in Sauna
Risky WooHoo in Coffin
Risky WooHoo as Bats
Risky WooHoo in Closet
Risky WooHoo in Bush
Risky WooHoo in Rocket Ship
Risky WooHoo in Observatory
Risky WooHoo in Hot Tub
Risky WooHoo
Risky WooHoo in Tent
Risky WooHoo in Bed
Risky Woohoo in Leaf Pile
Risky WooHoo with ...
Risky Woohoo in Hot Tub with ...Pregnancy Mood Buffs


คนท้องอารมณ์ดีเกินไป? โหลดอารมณ์สำหรับซิมส์ท้องดูสิ!
ข้อดีของมอดนี้คือเพิ่มความสมจริง แต่ข้อเสียคือโหลดได้แค่อารมณ์เดียวเลยทำให้ดูไม่สมจริงน่ะสิครับ
อารมณ์ขณะตั้งครรภ์ของซิมส์ เศร้า โกรธ อับอาย เครียด อึดอัด
** เลือกโหลดเพียง 1 อารมณ์เท่านั้นแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-17 01:46:09
l3elles-
l3elles-

Katsu973
#9
17-05-2020 - 02:23:58

#9 Katsu973  [ 17-05-2020 - 02:23:58 ]

.
Discover University
(expansion pack's required)


Choose Your Roommate


spoil

ขั้นตอนการเลือกรูมเมท
1) นำครัวเรือนที่ต้องการให้เป็นรูมเมทวางไว้ในบ้านใดบ้านหนึ่ง เข้าไปเล่นครัวเรือน
คลิกที่กล่องจดหมายเลือกเมนู University คำสั่ง Apply to University เลือกสถานที่ At Home
2) ไปยัง Manage World กด Evict Household ครัวเรือน ตอนนี้ซิมส์จะเป็นคนไร้บ้านนะครับ
3) กลับไปยังครัวเรือนที่เล่น คลิกที่กล่องจดหมายจะมีเมนู 2 เมนูคือ “Remove a Roommate”
และ “Choose a Roommate” เลือก Choose a Roommate และหาซิมส์ที่ทำตอนขั้นตอนที่ 1 และ 2
** ผมแปลไว้คร่าวๆ อ่านขั้นตอนตาม link download เลยครับ

No Bike Helmets


ไม่ใส่หมวกปั่นจักรยานWaterproof Servos


หุ่นยนต์ Servo กันน้ำFaster Homework


ทำการบ้านเร็วขึ้นNo Meal Spawning Roommates


รูมเมทไม่เสกอาหารNo Bad Microwave Buffs


ปิดบัพ Cold in the MiddleNew Bikes
Bike Recolors

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-17 22:49:28
l3elles-
l3elles-
pava90998

narinih
#10
17-05-2020 - 13:07:20

#10 narinih  [ 17-05-2020 - 13:07:20 ]
เยอะมากเลย ขอบคุณนะคะ

Katsu973

Katsu973
#11
17-05-2020 - 22:39:46

#11 Katsu973  [ 17-05-2020 - 22:39:46 ]

.
Zaru Soba


อาหารญี่ปุ่น กับซารุโซบะ
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ไม่ต้องใช้ส่วนผสม


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom Meal
** ระหว่างที่ทำอาหาร ซิมส์อาจมีอาการมือขาดข้างขวาOctopus Udon


อุด้งน้องหมึก
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ใช้ส่วนผสมของเห็ด (ไม่จำเป็น)


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom MealTempura Shrimp Udon


อุด้งกุ้งเทมปุระ
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ใช้ส่วนผสมของเห็ด (ไม่จำเป็น)


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom MealJjajangmyeon


จาจังมยอน บะหมี่ถั่วดำเกาหลี
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร Lv.4 ใช้ส่วนผสมของผัก (ไม่จำเป็น)


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom MealJjamppong


จัมปงซีฟู้ดรสเผ็ด
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Food Interactions (Update 4th May 2020)
จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร Lv.6 ใช้ส่วนผสมของเห็ดและหัวหอม (ไม่จำเป็น)


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น หรือเตาครัว เลือก Custom Food > Cook Custom MealCustom Drink Interactions


Update 9th May 2020
PC: 1.61.15.1020 / Mac: 1.61.15.1220

เพิ่มเมนูคำสั่งซื้อเครื่องดื่ม Buy Custom Drinks


(ก่อนลงมอดเลื่อนลงไปอ่าน Description และโหลด 1-17 มาซัก 2-3 ตัว)


Canned Soda


น้ำอัดลมกระป๋อง
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Drink Interactions (Update 9th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ไม่ต้องใช้ส่วนผสม


ขั้นตอนการทำ
คลิก ตู้เย็น เครื่องทำความเย็น หรือเครื่องจำหน่ายสินค้า เลือก Grab Custom DrinksTropical Drinks


เครื่องดื่มฤดูร้อน
** จำเป็นต้องมีมอด Custom Drink Interactions (Update 9th May 2020)
ไม่จำเป็นต้องมีสกิลทำอาหาร ไม่ต้องใช้ส่วนผสม ใช้ไม่ได้สำหรับเด็กวัยหัดเดิน


ขั้นตอนการทำ
คลิก บาร์ เลือก Make Custom Drinks > Buy Custom Drinksแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-05-19 03:25:14
l3elles-
pava90998
l3elles-
pava90998
0812848593
ratthapolviolin

l3elles-
#12
01-06-2020 - 13:28:06

#12 l3elles-  [ 01-06-2020 - 13:28:06 ]

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆค่าา


Katsu973

Memoniiz
#13
01-06-2020 - 15:31:47

#13 Memoniiz  [ 01-06-2020 - 15:31:47 ]
ขอบคุณมากค่า

Katsu973

Katsu973
#14
02-06-2020 - 04:07:48

#14 Katsu973  [ 02-06-2020 - 04:07:48 ]

ข้อความฝากรัก : ไว้ผมจะมาอัพกระทู้ในอีกประมาณเดือน- สองเดือนนะครับ ขอดองไว้ก่อน เพราะผมขี้เกี--

0812848593

HambaroB1A4
#15
05-06-2020 - 10:51:02

#15 HambaroB1A4  [ 05-06-2020 - 10:51:02 ]

ขอบคุณจ้าขี้มโน คือ งานอดิเรก
Oprsl
#16
31-07-2020 - 19:06:46

#16 Oprsl  [ 31-07-2020 - 19:06:46 ]
เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณค่ะ


ZixMa
#17
29-10-2020 - 13:26:59

#17 ZixMa  [ 29-10-2020 - 13:26:59 ]
ขอบ คุณ ครับcan meet me at "https://discord.gg/AftXfV5"
Milkky Way
#18
20-12-2020 - 12:18:15

#18 Milkky Way  [ 20-12-2020 - 12:18:15 ]
Thank you


ratthapolviolin
#19
26-12-2020 - 18:34:00

#19 ratthapolviolin  [ 26-12-2020 - 18:34:00 ]
ขอบคุณมากจริง ๆ ครับ


NineNights195
#20
06-01-2021 - 11:31:31

#20 NineNights195  [ 06-01-2021 - 11:31:31 ]
ผมโหลดมอด Bouncing Sims Boodies ไม่ได้อะครับ
มันขึ้น Unavailable ทั้งสองลิงค์เลยครับ
ต้องทำอย่างไรครับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2021-01-06 11:32:20

  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก