MOMOJIKUNG
ข้อมูลสมาชิก
ชื่อเล่นMoji
อีเมล์ไม่แสดง
เพศผู้หญิง
วันเกิด19 Sep 2004
อายุ15
ที่อยู่-
อาชีพ-
โพสต์18
วันสมัคร3 ส.ค. 2019
เข้าล่าสุด5 พ.ย. 2019
ระดับสมาชิกทั่วไป
เว็บ-
ซิมโมลิออน 2,318
ดาว 43 4

เพื่อน
PUDPUD CHAN
WangYibo
PowerNutty
เมนูสมาชิก


ข้อความทักทาย
หาทางออกจาก"กูซู"ไม่ได้
ABOUT ME

ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ : ᴍᴏᴊɪ
ʙᴏʀɴ : 19 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ
ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ᴄᴏʟᴏʀ : ʀᴇᴅ, ɢʀᴇᴇɴ, ʙʟᴀᴄᴋ, ᴡʜɪᴛᴇ
ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ᴀᴄᴛᴏʀ : ᴡᴀɴɢ ʏɪʙᴏ, xɪᴀᴏ ᴢʜᴀɴ.....
ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ʙᴏʏ ʙᴀɴᴅ : ʙᴛꜱ, ᴜɴɪQ, ᴇxᴏ, x1, ᴡᴀɴɴᴀ ᴏɴᴇ, ᴀʙ6ɪx.....:)