รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ alexa ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1lezione72310 07 กุมภาพันธ์ 2012 300
2Bi Tong85315 06 พฤษภาคม 2012 300
3Bi Tong85315 06 พฤษภาคม 2012 50
4BunnieZ85712 09 พฤษภาคม 2012 200
5Kwang_Kwang1186862 23 มิถุนายน 2012 100
6Kwang_Kwang1186862 23 มิถุนายน 2012 100
7monster20693121 14 สิงหาคม 2012 50
8Melodie100935 13 พฤศจิกายน 2012 100
9Melodie100935 13 พฤศจิกายน 2012 100
10BddieGrls101468 20 พฤศจิกายน 2012 50
11ืnanny640101308 12 ธันวาคม 2012 400
12ืnanny640101308 12 ธันวาคม 2012 400
13Firstly100629 10 มีนาคม 2013 300
14Firstly100629 10 มีนาคม 2013 200
15kawpun2535117391 30 กันยายน 2013 50
16cooly127003 06 มีนาคม 2014 200
17คนดี127336 06 มีนาคม 2014 300
18คนดี127336 06 มีนาคม 2014 300
19คนดี127336 06 มีนาคม 2014 300
20คนดี127336 06 มีนาคม 2014 300
21คนดี127336 06 มีนาคม 2014 300
22cooly127003 24 มีนาคม 2014 50
23QooLmii130027 20 เมษายน 2014 150
24QooLmii130027 20 เมษายน 2014 150
25QooLmii130027 20 เมษายน 2014 150
26QooLmii130382 25 เมษายน 2014 150
27QooLmii130382 25 เมษายน 2014 150
28QooLmii130382 25 เมษายน 2014 150
29me-snt131066 04 พฤษภาคม 2014 150
30Apisit Pinthong131999 11 มิถุนายน 2014 50
31nongnew2006127364 14 กรกฎาคม 2014 300
32numokuji134747 24 กรกฎาคม 2014 400
33numokuji134747 24 กรกฎาคม 2014 400
34numokuji134747 24 กรกฎาคม 2014 400
35numokuji134747 24 กรกฎาคม 2014 200
36numokuji134747 24 กรกฎาคม 2014 200
37Tiiker141435 24 มกราคม 2015 100
38DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
39DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
40DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
41DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
42DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
9550