สูตรเดอะซิมส์ 4 ภาคหลัก ชุดเกมเสริม และภาคเสริมทั้งหมด ยังแปลไม่ครบ 100% อัพเดท 01/04/58
byyukug
#1
11-10-2014 - 21:14:34

#1 byyukug  [ 11-10-2014 - 21:14:34 ]ในการเปิดใช้สูตรให้กด CTRL + Shift + C ในการเปิดช่องพิมพ์สูตร!
สูตรบางสูตรจำเป็นต้องใช้สูตร testingcheats true


สูตรเกมหลัก
BASIC CHEATS

bb.ignoregameplayunlocksentitlement – ปลดล็อคของเกี่ยวกับอาชีพทุกอย่าง

bb.moveobjects – วางวัตถุไว้ตรงไหนก็ได้

bb.showhiddenobjects – โชว์วัตถุลับในโหมดสร้าง

bb.enablefreebuild – ทำให้สามารถปรับแต่งพื้นที่ต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

cas.fulleditmode – ทำให้สามารถแก้ไข้ได้ทุกส่วยของซิมส์ในโหมดสร้างตัวละคร

casclockspeed [0-10] – ใช้ในการปรับเวลาในการเคลื่อนไหวของชาวซิมส์ในโหมดสร้างซิมส์ ปรับได้ตั้งแต่ 0-10

death.toggle – เคลื่อนย้ายซิมส์ที่เสียชีวิตแล้วออกไป

freerealestate – ย้ายซิมส์เข้าบ้านโดยไม่ต้องเสียตังค์

headlineeffects – เปิด / ปิดพลัมบอบ หรือ เมฆความคิดของชาวซิมส์

hovereffects – Shows/hides the white outline when hovering over an Object/Sim.(ยังแปลไม่ได้)

kaching / rosebud – เพิ่มเงินจำนวน 1,000 ซิมโมลีออน ให้แก่ครอบครัวของคุณ

matchspeedstereo – เปิด / ปิดการเพิ่มความเร็วของเพลงในวิทยุตอนเร่งเวลา

motherlode – เพิ่มเงินจำนวน 50,000 ซิมโมลิออนให้ครอบครัวของคุณ

resetsim [ชื่อซิมส์] [นามสกุลซิมส์] – ตั้งค่าซิมส์ให้อยู่ในสถานะปกติ (เช่น ตอนซิมส์ว่ายดินก็ให้พิมพฺสูตรนี้).

sims.give_satisfaction_points – Adds a certain amount of Satisfaction Points to your Sim.

testingcheats – กด Shift + คลิกบนวัตถุ / ตัวซิมส์จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมา
EXTENDED CHEATS
Use at your own risk! Thanks to TwistedMexi for finding these.

Get Sim ID
sim.get_sim_id_by_name firstname lastname

Get the ID of a SimAspirations
aspirations.complete_current_milestone

Complete the current aspiration milestone

sims.add_buff

sims.remove_buff

Add 100 Aspiration Points – you must enter sims.add_buff first and then sims.remove_buff

objects.consumables_infinite_toggle

All consumables gained after this cheat is entered will be infinite

fillmotive type

Fills the motive type – ตัวอย่างเช่น: motive_hungerBuffs (อารมณ์)
sims.add_buff type

Add buff type

Sims.remove_buff type

Remove buff type

Sims.remove_all_buffs

Remove all buffs

สูตร Buffs:

sims.add_buff AngryHigh
sims.add_buff ConfidentHigh
sims.add_buff e_buff_angry
sims.add_buff e_buff_bored
sims.add_buff e_buff_confident
sims.add_buff e_buff_embarrassed
sims.add_buff e_buff_energized
sims.add_buff e_buff_flirty
sims.add_buff e_buff_focused
sims.add_buff e_buff_happy
sims.add_buff e_buff_inspired
sims.add_buff e_buff_playful
sims.add_buff e_buff_sad
sims.add_buff e_buff_uncomfortable
sims.add_buff EnergizedHigh
sims.add_buff FlirtyHigh
sims.add_buff FocusedHigh
sims.add_buff HappyHigh
sims.add_buff InspiredHigh
sims.add_buff PlayfulHigh
sims.add_buff SadHigh
sims.remove_all_buffs


อาชีพ
Careers.Add_Career ตามด้วยชื่ออาชีพ

ให้ซิมส์ทำอาชีพอะไร

Careers.Promote ตามด้วยชื่ออาชีพ

เลื่อนระดับซิมส์ในอาชีพต่างๆ(ตำแหน่งงานในอาชีพนั้นๆจะสูงขึ้น)

Careers.Demote career ตามด้วยชื่ออาชีพ

ลดระดับซิมส์ในอาชีพต่างๆ(ตำแหน่งงานในอาชีพนั้นๆจะลดลง)

นี่คืออาชีพต่างๆภายในเกมส์ (สำหรับการใส่สูตรอาชีพ):

Astronaut นักบินอวกาศ
Athletic นักกีฬา
Business นักธุรกิจ
Criminal โจร
Culinary พ่อ/แม่ครัว
Entertainer นักแสดง
Painter จิตรกร
SecretAgent สายลับ
TechGuru นักเขียนโปรแกรม
Writer นักเขียน
Detective นักสืบ(ต้องการเดอะซิมส์ 4 อาชีพใฝ่ฝัน ธุรกิจหรรษาในการใช้สูตรนี้)
Doctor (ต้องการเดอะซิมส์ 4 อาชีพใฝ่ฝัน ธุรกิจหรรษาในการใช้สูตรนี้)
Scientist (ต้องการเดอะซิมส์ 4 อาชีพใฝ่ฝัน ธุรกิจหรรษาในการใช้สูตรนี้)
Babysitter พี่เลี้ยงเด็ก(เฉพาะวัยรุ่น)
Barista นักชงกาแฟ(เฉพาะวัยรุ่น)
FastFood พนักงานขายอาหาร(เฉพาะวัยรุ่น)
Manual (Manual Laborer – Teens)
Retail ค้าปลีก(เฉพาะวัยรุ่น หรือ วัยผู้ใหญ่เริ่มต้น)
Careers.Promote Gradeschool
เพิ่มระดับเกรด/ผลการเรียนของซิมส์เด็กให้สูงขึ้น

Careers.Demote Gradeschool
ลดระดับเกรด/ผลการเรียนของซิมส์เด็กให้ต่ำลง

Careers.Promote Highschool
เพิ่มระดับผลการเรียนของวัยรุ่นให้สูงขึ้น

Careers.Demote Highschool
ลดระดับผลการเรียนของซิมส์วัยรุ่นให้ต่ำลงเกี่ยวกับความตาย
sims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning

ซิมส์จะตายจากการซ่อมบางอย่าง (ไฟดูด/ช็อต)

sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning

May cause the Sim to die immediately, or if not, become close to dying of exhaustion

sims.add_buff buff_Mortified

ซิมส์จะตายจากการที่อายมากๆ

sims.add_buff buff_Motives_Hunger_Starving

ซิมส์จะตายเมื่อเกิดการหิวมากๆเกี่ยวกับเงิน
household.force_bills_due

Forces the household bills to be due

household.autopay_bills true/false

Set whether or not bills should be paid automatically

money amount

Set the household funds to exactly amount

sims.modify_funds amount

Add amount onto the household funds, or subtract negative amountเกี่ยวกับความสัมพันธ์
modifyrelationship ชื่อซิมส์คนแรก นามสกุลซิมส์ตนแรก ชื่อซิมส์คนที่2 นามสกุลซิมส์คนที่2 ประเภทความสัมพันธ์

ค่าความสัมพันธ์ของซิมส์มีอยู่ 3 อย่าง คือ – ประเภทเพื่อน Friendship_Main,ประเภทความรัก Romance_Main หรือประเภทความโกรธ/แค้น Mischief_Main (ให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง)

relationship.make_all_sims_friends

ทำให้ซิมส์ทุกคนเป็นเพื่อนกับฉัน

relationships.create_friends_for_sim

มันจะสุ่มซิมส์ที่จะให้มาเป็นเพื่อนเรา ความสัมพันธ์จะอยู่ที่ครึ่งหลอดความเป็นเพื่อน

relationship.introduce_sim_to_all_others

ทำให้ซิมส์ของเราเป็นที่รู้จักของซิมส์ตัวอื่น(ทั้งเกม)

relationship.destroy ชื่อซิมส์คนแรก นามสกุลซิมส์คนแรก ชื่อซิมส์คนที่ 2 นามสกุลซิมส์คนที่ 2

เอาความสัมพันธ์ระหว่างซิมส์ของเรากับกีกคนหนึ่งออก

relationship.add_bit sim1id sim2id bit

Adds a relationship bit between two Sims – bit can be any of the following values:

romantic-Married

family_husband_wife

family_grandchild

family_son_daughter

family_brother_sister

family_grandparent

family_parentSims
sims.spawn

Spawns a Sim and adds them to the household

sims.spawnSimple amount

Randomly spawns a set number of Sims – too many can cause the game to crash

setage

ทำให้ซิมส์กลายเป็นผู้ใหญ่

sims.summon_sim_to_zone id

Summons the specified Sim by ID

sims.add_buff NPC_Maid

Enables Maid behaviour for the active Sim

sims.remove_buff NPC_Maid

Disables Maid behaviour for the active Sim

sims.add_buff Pregnancy_InLabor

sims.add_buff Pregnancy_Trimestar1

sims.add_buff Pregnancy_Trimestar2

sims.add_buff Pregnancy_Trimestar3

ทำซิมส์ท้องทักษะ
Stats.set_skill_level skill level ชื่อทักษะ ระดับที่ต้องการ 1-10

ตั้งค่าระดับทักษะต่างๆ – ตัวอย่างเช่น: Stats.set_skill_level Major_RocketScience 10

สูตรเพิ่มทักษะ:

Major_Baking ทักษะการทำขนมอบ (ต้องการภาคเสริมเดอะซิมส์ 4 อาชีพใฝ่ฝันธุรกิจหรรษาในการใช้สูตร)
Major_Bartending (Mixology) ทักษะบาเทนเดอร์ (ผสมเครื่องดื่ม)
Major_Charisma ทักษะการเข้าสังคม
Major_Comedy ทักษะการแสดงตลก
Major_Fishing ทักษะการตกปลา
Major_Gardening ทักษะการทำสวน
Major_GourmetCooking ทักษะการทำอาหาร (การทำขนมจากเครื่องทำขนมคัพเค้ก)
Major_Guitar ทักษะการเล่นกีต้าร์
Major_Handiness ทักษธการช่าง
Major_Herbalism ทักษะการทำยาสมุนไพร(ต้องการชุดเกมเสริมเดอะซิมส์ 4 อุทยานหรรษาในการใช้สูตร)
Major_HomestyleCooking ทักษะการทำอาหาร
Major_Logic ทักษะการใช้เหตุผล (ตรรกะ)
Major_Mischief ทักษะการก่อกวน
Major_Painting ทักษะการวาดรูป
Major_Photography ทักษะการถ่ายภาพ(ต้องการภาคเสริมเดอะซิมส์ 4 อาชีพใฝ่ฝัน ธุรกิจหรรษา)
Major_Piano ทักษะการเล่นเปียโน
Major_Programming ทักษะโปรแกรมมิ่ง
Major_Reaping ทักษะทางการช่าง
Major_RocketScience ทักษะเทคโนโลยีอวกาศ
Major_VideoGaming ทักษะการเล่นวีดีโอเกมส์
Major_Violin ทักษะการเล่นไวโอลิน
Major_Writing ทักษะการเขียน
Skill_Child_Creativity ทักษะความคิดสร้างสรรค์(เฉพาะเด็ก)
Skill_Child_Mental (เฉพาะเด็ก)
Skill_Child_Motor (เฉพาะเด็ก)
Skill_Child_Social ทักษะทางสัมคม(เฉพาะเด็ก)
Skill_Fitness ทักษะการออกกำลังกาย


นิสัย
traits.equip_trait นิสัยที่เราต้องการเพิ่ม

เอาที่นิสัยเราเลือก เข้ามา

traits.remove_trait นิสัยที่เราต้องการเอาออก

เอานิสัยที่เราเลือกออก


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2015-04-07 00:10:46
capuchiinoz
Phang69
ikrich007
น้องตอง
แมมมอธ
pipopop
darkenravenz
pompamza
pattanundet
Arthena
party2499
Yes_Keah
ถั่วเน่าน้อย59
nestletts3
pore
book11362
LTzir
TangTe_
น้อง กุ๊กกิ๊ก
t5551234
RukaXIII13
ยูมิ
Goy8
takekung
ฮองเฮา
air-ja
I_love_sims
blackleaf
SindingNemo
Chanissara Panyarak
YuJinSoul
อั๊ยยยย่ะ น่าร๊ากงะ
autcharika
Khachonsak Anantawan
beambeam
noonpansy
น้องมิ้น บุญที
Sakdinon KateTian
Chotwattanasiri Poom
เดีย
ปัณฑิตา แสงอาจ
Benjamin Dark
angle4devil
xoxoxoxo
paravell2212
Nanari
I Love Anime
capuchiinoz
pizza2011
sentmk
Phang69
ikrich007
น้องตอง
แมมมอธ
manykiss
asuji06
pticolon
asd4592xxx
maplez
darkenravenz
thesims3lovely
nhunnhun
nokia
pompamza
sawsix
pattanundet
Arthena
party2499
bb11673
bynonkpop
Pooh_PH
miorawee
ถั่วเน่าน้อย59
nestletts3
pore
Vatanuki
book11362
LTzir
TangTe_
noonz_pan
น้อง กุ๊กกิ๊ก
t5551234
ak7
Ayamii
RukaXIII13
Waneesa Ladydeluxe
ยูมิ
Goy8
takekung
ภัทรกร
LaDyCry
YuiiiiiiioO
niebza1
ginguri
I_love_sims
blackleaf
Mew_Bieber
gowmaster
Chanissara Panyarak
Kritapond Jamemii
อั๊ยยยย่ะ น่าร๊ากงะ
autcharika
nicekak555
Chotwattanasiri Poom
koneippo
Khachonsak Anantawan
woowoowooaa
beambeam
noonpansy
NongNest
น้องมิ้น บุญที
วี่
Sakdinon KateTian
RattaSukkarin
ปัณฑิตา แสงอาจ
SRYENY
Akamoto Kyo
angle4devil
MewPitchaya
Pattarapon TZZ

maimaimai00
#2
11-10-2014 - 21:24:19

#2 maimaimai00  [ 11-10-2014 - 21:24:19 ]ย้ายกระทู้ทำไมหรอคะ ??

Khachonkaid

byyukug
#3
11-10-2014 - 21:28:15

#3 byyukug  [ 11-10-2014 - 21:28:15 ]


จะตั้งชมรมน่ะครับและก็จัดเรียงหมวดหมู่กระทู้ที่ผมตั้งไว้ ทำให้กระทู้เก่าเป็นหน้าแรกชมรมครับ


aurasim
#4
12-10-2014 - 01:06:39

#4 aurasim  [ 12-10-2014 - 01:06:39 ]
ขอบคุณมากค่ะ

byyukug
byyukug


iF n0t NoW TheN wHeN
ลืมตั้งชื่อ
#5
ลืมตั้งชื่อ
12-10-2014 - 03:19:19

#5 ลืมตั้งชื่อ  [ 12-10-2014 - 03:19:19 ]


byyukug
byyukug


ผมกากบอกเลย -*-
nui1234
#6
12-10-2014 - 21:06:36

#6 nui1234  [ 12-10-2014 - 21:06:36 ]
ขอบคุณมากคะ

byyukug
byyukug

LuvLARUKU
#7
15-10-2014 - 01:36:54

#7 LuvLARUKU  [ 15-10-2014 - 01:36:54 ]
ขอบคุณมากๆ ค่าาาา หาอยู่นาน


sasunisaa
#8
15-10-2014 - 15:42:18

#8 sasunisaa  [ 15-10-2014 - 15:42:18 ]
ขอบคุณค่ะ


amcirfg222
#9
16-10-2014 - 23:43:49

#9 amcirfg222  [ 16-10-2014 - 23:43:49 ]
ใจมากคับ


petchza2545za
#10
17-10-2014 - 11:06:54

#10 petchza2545za  [ 17-10-2014 - 11:06:54 ]
ขออนุญาตนำไปลงคู่มือนะครับ

byyukug
byyukug


I want to play The Sims 4...
byyukug
#11
17-10-2014 - 12:55:03

#11 byyukug  [ 17-10-2014 - 12:55:03 ]


คร้าบ

pattanundet

ferchur
#12
18-11-2014 - 08:38:29

#12 ferchur  [ 18-11-2014 - 08:38:29 ]

byyukug
pattanundet
byyukug

Freedomprimo
#13
19-11-2014 - 07:36:12

#13 Freedomprimo  [ 19-11-2014 - 07:36:12 ]
ขอบคุณมากจ้า

byyukug
pattanundet
byyukug

magician
#14
29-11-2014 - 02:33:55

#14 magician  [ 29-11-2014 - 02:33:55 ]

ขอบคุณค่ะ

byyukug
pattanundet
byyukug


♕♕ WELCOME TO MY PAGE ♕♕
han10194
#15
07-12-2014 - 17:07:25

#15 han10194  [ 07-12-2014 - 17:07:25 ]
ขอบคุณค่าา


byyukug
pattanundet
byyukug

nirubb
#16
08-12-2014 - 03:12:10

#16 nirubb  [ 08-12-2014 - 03:12:10 ]
ขอบคุณค่าาา

pattanundet
byyukug
byyukug

sawsix
#17
08-12-2014 - 10:18:34

#17 sawsix  [ 08-12-2014 - 10:18:34 ]
โหวตแย้วววว

pattanundet
byyukug
byyukug

pattanundet
#18
08-12-2014 - 13:39:57

#18 pattanundet  [ 08-12-2014 - 13:39:57 ]
ขอบคุณมากๆ นะครับ

byyukug
byyukug


up
tippow
#19
10-12-2014 - 16:44:11

#19 tippow  [ 10-12-2014 - 16:44:11 ]
มีสูตรละชิวมาก อิอิ ขอบคุณจ้า


Arthena
#20
10-12-2014 - 21:02:01

#20 Arthena  [ 10-12-2014 - 21:02:01 ]

ขอบคุณค่ะเบื่อ เบื่อ จังเลย -.-

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก