เมนูชมรม

We Are SNSD

ชื่อชมรมWe Are SNSD
ผู้ก่อตั้งHim1999
ก่อตั้งเมื่อ16 มีนาคม 2014
ระดับชมรม0
รายละเอียดgirl generation
จำนวนสมาชิก1
จำนวนสมาชิก

1
Him1999
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 16 มีนาคม 2014
สมาชิกขั้นสูง 19ผู้ก่อตั้งชมรม