เมนูชมรม

ชมรม Fan club ของ Taylor Swift

ชื่อชมรมชมรม Fan club ของ Taylor Swift
ผู้ก่อตั้งGhostpimmy nn
ก่อตั้งเมื่อ27 มีนาคม 2012
ระดับชมรม2
รายละเอียดTaylor SWift 13! Forever Club for Taylor Swift Fan!
จำนวนสมาชิก56
จำนวนสมาชิก

56
Ghostpimmy nn
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 มีนาคม 2012
สมาชิกพิเศษ 207ผู้ก่อตั้งชมรม
Nu_wanwan
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 มีนาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 61สมาชิกชมรม
Loilpop
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 มีนาคม 2012
สมาชิกพิเศษ 263สมาชิกชมรม
Jessie C
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 มีนาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 1634สมาชิกชมรม
tatarza243
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 มีนาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 138สมาชิกชมรม
ploy_Za
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 มีนาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 88สมาชิกชมรม
wavefirsthome
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 มีนาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 358สมาชิกชมรม
kissloliipop
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 มีนาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 36สมาชิกชมรม
ahachamp
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 29 มีนาคม 2012
สมาชิกพิเศษ 235สมาชิกชมรม
porporzz
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 7 เมษายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 38สมาชิกชมรม
ilovekanom
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 8 เมษายน 2012
สมาชิกพิเศษ 499สมาชิกชมรม
ฟ้าใส_blue
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 8 เมษายน 2012
ผู้เริ่มต้น 125สมาชิกชมรม
nongtipiziz
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 8 เมษายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 5สมาชิกชมรม
Dewdy
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 9 เมษายน 2012
สมาชิกพิเศษ 224สมาชิกชมรม
neszilla
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 17 เมษายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 0สมาชิกชมรม
teerapop886
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 เมษายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 7สมาชิกชมรม
Leonie CluB GiRl ZaA
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 เมษายน 2012
สมาชิกพิเศษ 424สมาชิกชมรม
tripleP
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 15สมาชิกชมรม
Partybez
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 11สมาชิกชมรม
champppnakub
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 28สมาชิกชมรม
mosphoto
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 9 มิถุนายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 71สมาชิกชมรม
my mod
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 21 มิถุนายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 12สมาชิกชมรม
paw19971
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 24 มิถุนายน 2012
สมาชิกพิเศษ 1211สมาชิกชมรม
BallYzCluB
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 24 มิถุนายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 105สมาชิกชมรม
mindmint072
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 0สมาชิกชมรม
KPbieber
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2012
ผู้เริ่มต้น สมาชิกชมรม
ramil
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 94สมาชิกชมรม
pt_mim
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 5สมาชิกชมรม
Tarn_929
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 1 สิงหาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 116สมาชิกชมรม
rasamint
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 4 สิงหาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 20สมาชิกชมรม
Za___Za
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 20 สิงหาคม 2012
สมาชิกพิเศษ 791สมาชิกชมรม
โอมมี่
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 22 สิงหาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 586สมาชิกชมรม
อังอัง
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 15 กันยายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 66สมาชิกชมรม
BOOMMY-LADY
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 27 กันยายน 2012
ผู้เริ่มต้น 23สมาชิกชมรม
25f99d07
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 9 ตุลาคม 2012
สมาชิกขั้นสูง 73สมาชิกชมรม
E_Ea
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 17 ตุลาคม 2012
ผู้เริ่มต้น 3สมาชิกชมรม
lookparnjang
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2012
สมาชิกขั้นสูง 11สมาชิกชมรม
LipGoTz
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 1 ธันวาคม 2012
สมาชิกทั่วไป 15สมาชิกชมรม
JamieGagA
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 3 มกราคม 2013
สมาชิกพิเศษ 296สมาชิกชมรม
meplelin
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 21 มกราคม 2013
สมาชิกพิเศษ 562สมาชิกชมรม
pangza123
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 23 มกราคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 87สมาชิกชมรม
Shimizu Michiyo
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 11 มีนาคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 18สมาชิกชมรม
souldevill
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 15 มีนาคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 42สมาชิกชมรม
N-Nine
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 74สมาชิกชมรม
Pepopammy
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 92สมาชิกชมรม
sunshineka
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 24 ตุลาคม 2013
สมาชิกขั้นสูง 19สมาชิกชมรม
MyOhMy
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 1 มีนาคม 2014
สมาชิกทั่วไป 1สมาชิกชมรม
checho
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 23 มีนาคม 2014
สมาชิกทั่วไป 25สมาชิกชมรม
penpatsorn
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 26 มีนาคม 2014
สมาชิกทั่วไป 1สมาชิกชมรม
suea03254
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 5 เมษายน 2014
สมาชิกขั้นสูง 5สมาชิกชมรม
nicklovenew
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 24 เมษายน 2014
สมาชิกขั้นสูง 38สมาชิกชมรม
palmy มานิตา
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2014
สมาชิกขั้นสูง 62สมาชิกชมรม
mix_931
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 1 มิถุนายน 2014
สมาชิกทั่วไป 9สมาชิกชมรม
kunlaphat
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2014
สมาชิกทั่วไป 2สมาชิกชมรม
karneye
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2014
สมาชิกทั่วไป 7สมาชิกชมรม
240141ka
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อ : 3 มีนาคม 2015
สมาชิกขั้นสูง 67สมาชิกชมรม