รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Sims3simi ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1แตงโมลูกใหญ่ๆ158931 04 มิถุนายน 2017 50
2แตงโมลูกใหญ่ๆ158931 04 มิถุนายน 2017 50
3แตงโมลูกใหญ่ๆ158931 10 มิถุนายน 2017 50
150