รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Sagaro ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1jearjear50083 12 มกราคม 2012 50
2Bobo22177286 04 มีนาคม 2012 400
3Bobo22177286 15 มีนาคม 2012 150
4sine55578853 16 มีนาคม 2012 400
5PataPee_ChangP84528 29 เมษายน 2012 150
6PataPee_ChangP84528 30 เมษายน 2012 100
7PataPee_ChangP84528 30 เมษายน 2012 100
8zzz149110067 05 เมษายน 2013 150
9zzz149110067 05 เมษายน 2013 150
10zzz149110067 05 เมษายน 2013 150
11PataPee_ChangP110308 08 เมษายน 2013 400
12BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 300
13BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 300
14BunnieZ113396 19 มิถุนายน 2013 300
15viivz_mizu112015 22 มิถุนายน 2013 200
16viivz_mizu112015 22 มิถุนายน 2013 200
17viivz_mizu112015 22 มิถุนายน 2013 200
18BunnieZ117270 23 กันยายน 2013 300
19BunnieZ117270 23 กันยายน 2013 300
20BunnieZ117270 23 กันยายน 2013 300
21viivz_mizu129428 01 พฤษภาคม 2014 400
22viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
23viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
24viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
25viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
26viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
27viivz_mizu129428 05 มิถุนายน 2014 400
28HOHOEMi149006 26 กันยายน 2015 400
29HOHOEMi149006 26 กันยายน 2015 400
30HOHOEMi149006 26 กันยายน 2015 400
31HOHOEMi149006 26 กันยายน 2015 400
32HOHOEMi149221 30 กันยายน 2015 400
33rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
34rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
35rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
36rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
37rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
38rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
39rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
40rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
41rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
42rainyday515154946 12 สิงหาคม 2016 400
13400