รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ l3elles- ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1hatsuyakung151891 05 กุมภาพันธ์ 2016 50
2soploypk15017002151942 08 กุมภาพันธ์ 2016 300
3soploypk15017002151942 08 กุมภาพันธ์ 2016 300
4soploypk15017002151942 08 กุมภาพันธ์ 2016 300
5soploypk15017002151942 08 กุมภาพันธ์ 2016 300
6soploypk15017002151942 08 กุมภาพันธ์ 2016 300
7BeauKawaii152458 10 มีนาคม 2016 50
8mytomm154357 17 มิถุนายน 2016 200
9mytomm154357 17 มิถุนายน 2016 200
10alink157671 02 กุมภาพันธ์ 2017 100
11alink157671 02 กุมภาพันธ์ 2017 100
2200