รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ กิ่ง ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1senmeemee102757 14 ธันวาคม 2012 100
2senmeemee107135 26 กุมภาพันธ์ 2013 150
250