รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ feliojen ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1pawee123456121005 10 พฤศจิกายน 2013 100
2khim_babie121581 18 พฤศจิกายน 2013 50
3nuyawk122173 20 พฤศจิกายน 2013 200
4nuyawk122173 20 พฤศจิกายน 2013 200
5khim_babie121581 23 พฤศจิกายน 2013 200
6kawpun2535122195 26 พฤศจิกายน 2013 150
7kawpun2535122195 26 พฤศจิกายน 2013 100
8pawee123456123640 29 ธันวาคม 2013 150
9nampk103123697 29 ธันวาคม 2013 400
10PutchaNaKa123674 30 ธันวาคม 2013 100
11PutchaNaKa123674 30 ธันวาคม 2013 50
12PutchaNaKa123674 30 ธันวาคม 2013 100
13nampk103123697 31 ธันวาคม 2013 150
14nampk103123697 31 ธันวาคม 2013 150
15dear784533124162 05 มกราคม 2014 200
16maryma15124795 16 มกราคม 2014 50
17pawee123456124214 17 มกราคม 2014 100
18pawee123456124214 17 มกราคม 2014 150
19๐นู๋อิJ๐124874 17 มกราคม 2014 400
20๐นู๋อิJ๐124874 17 มกราคม 2014 400
21๐นู๋อิJ๐124874 17 มกราคม 2014 400
22nampk103123697 31 มกราคม 2014 300
23pawee123456125247 09 กุมภาพันธ์ 2014 50
24hatsuyakung125596 19 กุมภาพันธ์ 2014 50
25Maynarakmak135566 13 สิงหาคม 2014 150
26Maynarakmak135566 13 สิงหาคม 2014 100
27Maynarakmak135566 13 สิงหาคม 2014 100
28zaza4587141475 26 ธันวาคม 2014 150
29QooLmii141999 11 มกราคม 2015 150
30ปลาซิว ปลาซิว157852 18 มีนาคม 2017 50
4900