รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ gondwana ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1radellasque128431 24 มีนาคม 2014 50
2dear784533128926 08 เมษายน 2014 400
3punjang129389 09 เมษายน 2014 400
4punjang129389 09 เมษายน 2014 300
5punjang129389 09 เมษายน 2014 200
6punjang129389 09 เมษายน 2014 50
7punjang129389 09 เมษายน 2014 50
8punjang129389 09 เมษายน 2014 50
9punjang129389 09 เมษายน 2014 50
10punjang129389 09 เมษายน 2014 50
11bobowgagazz127380 10 เมษายน 2014 100
12kungkikg129442 10 เมษายน 2014 150
13kungkikg129442 10 เมษายน 2014 150
14kungkikg129442 10 เมษายน 2014 150
15kungkikg129442 10 เมษายน 2014 150
16HaMMerShark128652 28 เมษายน 2014 50
17HaMMerShark128652 28 เมษายน 2014 50
18พา-ลา-ลอย เซตามอล131017 03 พฤษภาคม 2014 50
19Aeydropdead131292 07 พฤษภาคม 2014 400
20bobowgagazz130337 12 พฤษภาคม 2014 200
21Ying_132400 30 พฤษภาคม 2014 100
22Apisit Pinthong131999 11 มิถุนายน 2014 50
23onanong2543132965 12 มิถุนายน 2014 300
24onanong2543132965 12 มิถุนายน 2014 100
25tanzerzaa133507 25 มิถุนายน 2014 50
26พา-ลา-ลอย เซตามอล133954 06 กรกฎาคม 2014 150
27พา-ลา-ลอย เซตามอล133954 06 กรกฎาคม 2014 150
3950