รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Chompoococo ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1blech130397 25 เมษายน 2014 50
2blech130397 03 พฤษภาคม 2014 50
3blech130397 03 พฤษภาคม 2014 50
4QooLmii131474 09 พฤษภาคม 2014 100
5QooLmii131474 09 พฤษภาคม 2014 100
6QooLmii133178 17 มิถุนายน 2014 400
7sincere4131540 17 มิถุนายน 2014 100
8Aonnie_1995133502 25 มิถุนายน 2014 50
9core i5135211 05 สิงหาคม 2014 200
10core i5135211 05 สิงหาคม 2014 200
11HaMMerShark144244 29 มีนาคม 2015 200
12Ga-il144303 05 เมษายน 2015 100
13sincere4147949 31 กรกฎาคม 2015 50
14nogaom147998 27 กันยายน 2015 150
15nogaom147998 27 กันยายน 2015 150
16nogaom147998 27 กันยายน 2015 150
2100