รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Ooน้องฝนoO ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1peary_ตุ่นปากเป็ด113421 26 พฤษภาคม 2013 100
2peary_ตุ่นปากเป็ด113421 26 พฤษภาคม 2013 150
3peary_ตุ่นปากเป็ด113421 26 พฤษภาคม 2013 150
4Elle_kingdom112350 30 พฤษภาคม 2013 50
450