รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ LTzir ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1sooyoungka144189 28 มีนาคม 2015 50
2gignumber2144224 29 มีนาคม 2015 50
3gignumber2144224 29 มีนาคม 2015 50
4MrChalee144421 07 เมษายน 2015 200
5rainyday515145122 18 เมษายน 2015 50
6Freshznova144113 28 เมษายน 2015 200
7Freshznova144113 28 เมษายน 2015 200
8Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
9Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
10Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
11Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
12Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
13Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
14Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
15Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
16Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
17Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
18Freshznova144850 28 เมษายน 2015 50
19menijung145212 29 เมษายน 2015 400
1750