รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Kavaei ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1onanong2543118257 16 กันยายน 2013 150
2nowloveyou118652 24 กันยายน 2013 50
200