รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ pattisier ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1MYLoveSims77196 03 มีนาคม 2012 200
2seangmukda77467 06 มีนาคม 2012 400
3seangmukda77467 06 มีนาคม 2012 400
4seangmukda77467 06 มีนาคม 2012 400
5alexa78330 12 มีนาคม 2012 100
6kokedcomedy79001 18 มีนาคม 2012 100
1600