รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Fakuanyeam ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1kusomaho127882 15 มีนาคม 2014 50
2pouytakioon128324 22 มีนาคม 2014 50
3Chompoococo132280 25 พฤษภาคม 2014 100
4Chompoococo132280 25 พฤษภาคม 2014 100
5sincere4131540 28 พฤษภาคม 2014 150
6kusomaho133375 22 มิถุนายน 2014 50
7sincere4147949 06 สิงหาคม 2015 50
550