รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ puod_pond ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1aefilm123473580 15 มกราคม 2012 300
2Mimaki76857 28 กุมภาพันธ์ 2012 300
3SuShi_Aom76873 28 กุมภาพันธ์ 2012 150
4SuShi_Aom76873 28 กุมภาพันธ์ 2012 50
5sine55578853 16 มีนาคม 2012 150
6PataPee_ChangP84528 29 เมษายน 2012 150
7PataPee_ChangP84528 12 พฤษภาคม 2012 100
8tinna4389564 26 มิถุนายน 2012 50
9mintjar92804 11 สิงหาคม 2012 100
10mintjar92804 11 สิงหาคม 2012 100
11mintjar92804 11 สิงหาคม 2012 100
12Firstly100517 22 พฤศจิกายน 2012 150
13Amethystacia106030 28 กุมภาพันธ์ 2013 200
14ayonie107575 05 มีนาคม 2013 300
2200