รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ kimiko789789 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1บอมนักสันหาของซิมส์104825 12 มกราคม 2013 400
2บอมนักสันหาของซิมส์104825 13 มกราคม 2013 50
3beeYouA139688 29 ตุลาคม 2014 150
4beeYouA139688 29 ตุลาคม 2014 150
5HOHOEMi148508 26 สิงหาคม 2015 300
6HOHOEMi148508 26 สิงหาคม 2015 300
7HOHOEMi148508 26 สิงหาคม 2015 300
8HOHOEMi148508 26 สิงหาคม 2015 300
9HOHOEMi148508 26 สิงหาคม 2015 300
10HOHOEMi148636 01 กันยายน 2015 400
11HOHOEMi148636 01 กันยายน 2015 400
12HOHOEMi148636 01 กันยายน 2015 400
13HOHOEMi148636 01 กันยายน 2015 400
14HOHOEMi148636 01 กันยายน 2015 400
4250