รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Sophiaya ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1bank42n93955 26 สิงหาคม 2012 50
2PhinnianPRDPeronia94113 29 สิงหาคม 2012 100
3bank42n96794 01 ตุลาคม 2012 50
200