รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ kiky_sunshine ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1poppy so sweet93800 25 สิงหาคม 2012 50
2shirukusm131693 24 พฤษภาคม 2014 50
3icesong136392 05 กันยายน 2014 300
4icesong136392 05 กันยายน 2014 100
5icesong136392 05 กันยายน 2014 100
6icesong136392 05 กันยายน 2014 100
7rujt157909 13 พฤษภาคม 2017 100
8rujt157909 13 พฤษภาคม 2017 100
9rujt157909 13 พฤษภาคม 2017 100
10rujt157909 13 พฤษภาคม 2017 100
11Bai Tong Jeeraporn159346 08 มิถุนายน 2017 50
12Bai Tong Jeeraporn159346 08 มิถุนายน 2017 50
13ปลาซิว ปลาซิว159535 29 มิถุนายน 2017 50
1250