รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ JI BI JI BI ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1nowloveyou118652 24 กันยายน 2013 50
2bestzakung121321 31 ตุลาคม 2013 150
200