รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ cooly ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1bobolove85888110 16 มิถุนายน 2012 100
2Firstly116281 14 กันยายน 2013 300
3Firstly116281 14 กันยายน 2013 100
4Firstly116281 14 กันยายน 2013 100
5Tiiker121414 02 พฤศจิกายน 2013 50
6sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 50
7sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 50
8sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 200
9คนดี131204 06 พฤษภาคม 2014 150
10Maynarakmak135566 13 สิงหาคม 2014 50
11MrChalee139407 28 ตุลาคม 2014 50
12Aeydropdead150101 01 ธันวาคม 2015 400
13Aeydropdead150101 01 ธันวาคม 2015 400
14aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
15aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
16aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
17aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
18aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
19aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
20aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
21aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
22aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
23aemeiei149117 24 มกราคม 2016 400
24rujt155035 02 สิงหาคม 2016 200
25rujt155035 02 สิงหาคม 2016 200
26rujt155035 02 สิงหาคม 2016 200
27rujt155035 02 สิงหาคม 2016 400
7000