รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Death-the-kid ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1สุวนิดา_93103 13 สิงหาคม 2012 100
2สุวนิดา_93103 13 สิงหาคม 2012 100
3ซิมออม98635 17 ตุลาคม 2012 100
4เข้าให้ได้98658 17 ตุลาคม 2012 50
5ประภาพรรณ มณีคันโท98823 18 ตุลาคม 2012 50
6jomjam0000098621 18 ตุลาคม 2012 300
7jomjam0000098621 18 ตุลาคม 2012 150
8jomjam0000098621 18 ตุลาคม 2012 150
9SunnyZz98867 19 ตุลาคม 2012 150
10nenopanz98462 21 ตุลาคม 2012 50
11กิมมิคคค99235 22 ตุลาคม 2012 100
12Lovesims201299252 22 ตุลาคม 2012 200
13อาย99667 26 ตุลาคม 2012 400
14อาย99667 26 ตุลาคม 2012 400
15ประภาพรรณ มณีคันโท98823 07 พฤศจิกายน 2012 150
16nenopanz99502 01 ธันวาคม 2012 50
17mosphoto102949 12 ธันวาคม 2012 150
18Sirapapha_pretty103242 16 ธันวาคม 2012 50
19pawee123456103118 24 ธันวาคม 2012 100
20bowlinggogo104974 13 มกราคม 2013 150
21เตริ์ตรักซิมส์ 2104961 20 มกราคม 2013 150
22pawee123456105616 19 กุมภาพันธ์ 2013 150
3250