รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ โอมมี่ ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1bell254183822 24 เมษายน 2012 200
2bell254183822 24 เมษายน 2012 50
3bobolove85884343 30 เมษายน 2012 100
4conanaipui86146 09 มิถุนายน 2012 300
5ayonie92214 03 สิงหาคม 2012 300
6ayonie92214 03 สิงหาคม 2012 50
7ayonie92214 03 สิงหาคม 2012 150
8ayonie92214 03 สิงหาคม 2012 150
9ซิมตอง95618 17 กันยายน 2012 200
10ซิมตอง95618 17 กันยายน 2012 200
1700