รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ PATNANA ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Bimbimka100644 08 พฤศจิกายน 2012 100
2benniey101029 14 พฤศจิกายน 2012 100
3soo2089101270 17 พฤศจิกายน 2012 100
4gignumber2102211 10 ธันวาคม 2012 150
5gignumber2102211 10 ธันวาคม 2012 150
6mosphoto102949 12 ธันวาคม 2012 100
700