รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Jessie C ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1ayonie76860 28 กุมภาพันธ์ 2012 150
2ayonie76860 28 กุมภาพันธ์ 2012 50
3ayonie76860 28 กุมภาพันธ์ 2012 50
4iouu78380 13 มีนาคม 2012 100
5Amethystacia98604 16 ตุลาคม 2012 200
550