รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ soda_lnw ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1อาย99667 26 ตุลาคม 2012 150
2เข้าให้ได้99678 23 พฤศจิกายน 2012 50
3bowlinggogo104974 13 มกราคม 2013 400
4remember1111106221 13 กุมภาพันธ์ 2013 300
5remember1111106221 13 กุมภาพันธ์ 2013 300
6pawee123456105616 19 กุมภาพันธ์ 2013 150
7SunnyZz107130 26 กุมภาพันธ์ 2013 50
8bank42n108045 11 มีนาคม 2013 300
9-G-I-R-L-S-108669 18 มีนาคม 2013 100
10Time maillee sotting114825 02 กรกฎาคม 2013 150
11Time maillee sotting114825 02 กรกฎาคม 2013 50
12Time maillee sotting114825 02 กรกฎาคม 2013 200
13Aumpo114668 11 กรกฎาคม 2013 100
14Aumpo114668 11 กรกฎาคม 2013 200
15dalove12334114772 11 กรกฎาคม 2013 150
16MeeToey117622 01 กันยายน 2013 200
17MeeToey117622 01 กันยายน 2013 200
18MeeToey117622 01 กันยายน 2013 200
19Firstly116281 14 กันยายน 2013 400
20Firstly116281 14 กันยายน 2013 150
21Firstly116281 14 กันยายน 2013 150
22Romio Julite118241 15 กันยายน 2013 50
23Romio Julite118241 15 กันยายน 2013 50
24ayonie122217 14 มกราคม 2014 50
25shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 300
26shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 300
27shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 300
28shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 300
29shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 300
30shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 100
31shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 100
32shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 100
33shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 100
34shirukusm133930 06 กรกฎาคม 2014 100
6100