รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ hatsuyakung ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1kawpun2535122767 11 ธันวาคม 2013 50
2gondwana123557 27 ธันวาคม 2013 100
3soploypk15017002123931 01 มกราคม 2014 50
4PutchaNaKa123674 21 มกราคม 2014 50
5dear784533124162 15 กุมภาพันธ์ 2014 50
6dear784533124162 15 กุมภาพันธ์ 2014 50
7soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 50
8soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 50
9soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 50
10kusomaho127957 16 มีนาคม 2014 50
11paotingtong128012 18 มีนาคม 2014 400
12paotingtong128012 18 มีนาคม 2014 400
13paotingtong128012 18 มีนาคม 2014 300
14paotingtong128012 18 มีนาคม 2014 300
15paotingtong128012 18 มีนาคม 2014 200
16pouytakioon128324 22 มีนาคม 2014 200
17pouytakioon128324 12 เมษายน 2014 50
18pouytakioon128324 15 เมษายน 2014 200
19QooLmii129161 16 เมษายน 2014 50
20blech130397 08 พฤษภาคม 2014 150
21blech130397 08 พฤษภาคม 2014 150
22kawpun2535131227 16 พฤษภาคม 2014 300
23kawpun2535131227 16 พฤษภาคม 2014 300
24kawpun2535131227 16 พฤษภาคม 2014 300
25kawpun2535131227 16 พฤษภาคม 2014 300
26kawpun2535131227 16 พฤษภาคม 2014 300
27blech131882 16 พฤษภาคม 2014 400
28blech131882 17 พฤษภาคม 2014 100
29blech131882 17 พฤษภาคม 2014 150
30khim_babie132892 10 มิถุนายน 2014 50
31khim_babie132892 10 มิถุนายน 2014 50
32kusomaho133359 21 มิถุนายน 2014 50
33kusomaho133359 21 มิถุนายน 2014 50
34kusomaho133359 21 มิถุนายน 2014 200
35kusomaho133359 21 มิถุนายน 2014 50
36kusomaho133359 21 มิถุนายน 2014 50
37Aslan Queen133585 27 มิถุนายน 2014 100
38barbiemee133895 05 กรกฎาคม 2014 100
39barbiemee133895 05 กรกฎาคม 2014 100
40barbiemee133895 05 กรกฎาคม 2014 100
41kawpun2535141030 23 ธันวาคม 2014 300
42kawpun2535141030 23 ธันวาคม 2014 300
43kawpun2535141030 23 ธันวาคม 2014 300
44kawpun2535141030 23 ธันวาคม 2014 300
45kawpun2535141030 23 ธันวาคม 2014 300
46kawpun2535141030 27 ธันวาคม 2014 50
47nongnew2006151524 18 มกราคม 2016 50
48soploypk15017002151941 08 กุมภาพันธ์ 2016 200
49soploypk15017002151941 08 กุมภาพันธ์ 2016 200
50soploypk15017002151941 08 กุมภาพันธ์ 2016 200
51soploypk15017002151941 08 กุมภาพันธ์ 2016 200
52soploypk15017002151941 08 กุมภาพันธ์ 2016 200
53Maynarakmak155500 20 กันยายน 2016 400
54Maynarakmak155500 20 กันยายน 2016 400
55Maynarakmak155500 20 กันยายน 2016 200
9600