รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Praemai ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1pooklab97446 07 ตุลาคม 2012 200
2น้องนัท รักเดอะซิมส์104275 01 มกราคม 2013 50
3mink351105881 17 กุมภาพันธ์ 2013 400
4pawee123456105616 19 กุมภาพันธ์ 2013 150
5BddieGrls106746 21 กุมภาพันธ์ 2013 50
6PataPee_ChangP110308 08 เมษายน 2013 300
7MeeToey110358 09 เมษายน 2013 400
8MeeToey111568 26 เมษายน 2013 50
9Hllooii3113366 24 พฤษภาคม 2013 100
10paotingtong114277 20 กรกฎาคม 2013 100
11RoZeD_MD119246 03 ตุลาคม 2013 300
12RoZeD_MD119246 03 ตุลาคม 2013 300
2400