รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ hour_somed ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1ployzii181309 05 เมษายน 2012 300
2ployzii181309 05 เมษายน 2012 50
3ployzii181309 23 เมษายน 2012 50
400