รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ ช็อคโกแลค ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1bell254183822 27 เมษายน 2012 200
2bell254183822 27 เมษายน 2012 50
3jomjam0000085311 07 พฤษภาคม 2012 50
300