รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ tortaeza ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1vampire960878732 16 มีนาคม 2012 50
2OumMeeka94418 02 กันยายน 2012 400
3OumMeeka94418 02 กันยายน 2012 400
4OumMeeka94418 02 กันยายน 2012 400
5๐นู๋อิJ๐102060 30 พฤศจิกายน 2012 300
6pawee123456105616 19 กุมภาพันธ์ 2013 150
1700