รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ C-H-I-P ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1poppy so sweet93800 08 กันยายน 2012 100
2nongneoi94920 09 กันยายน 2012 100
3-0-หนูน้องมาย96358 27 กันยายน 2012 50
4-0-หนูน้องมาย96358 01 ตุลาคม 2012 50
5pooklab97446 07 ตุลาคม 2012 300
6ayonie97487 07 ตุลาคม 2012 300
7ayonie97487 07 ตุลาคม 2012 100
8Doraemie_SalaPao-Ok98762 18 ตุลาคม 2012 50
9jomjam0000098621 18 ตุลาคม 2012 50
10bobolove85899257 22 ตุลาคม 2012 300
11yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 200
12yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 200
13yeenes99452 24 ตุลาคม 2012 200
14bobolove85899257 29 ตุลาคม 2012 300
15J-Jame99922 31 ตุลาคม 2012 200
16ayonie97487 02 พฤศจิกายน 2012 50
17ประภาพรรณ มณีคันโท98823 07 พฤศจิกายน 2012 100
18paotingtong102671 08 ธันวาคม 2012 100
19ayonie122217 14 มกราคม 2014 100
20ayonie122217 14 มกราคม 2014 300
21ayonie122217 16 มกราคม 2014 300
3450