รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ คนดี ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1cayakan95949 22 กันยายน 2012 100
2๐นู๋อิJ๐122113 18 พฤศจิกายน 2013 100
3๐นู๋อิJ๐122113 18 พฤศจิกายน 2013 400
4maiicafee122355 24 พฤศจิกายน 2013 100
5maiicafee122355 24 พฤศจิกายน 2013 100
6maiicafee122355 24 พฤศจิกายน 2013 100
7maiicafee122355 24 พฤศจิกายน 2013 100
8maiicafee122355 24 พฤศจิกายน 2013 100
9nuyawk122898 14 ธันวาคม 2013 150
10viivz_mizu122678 04 มกราคม 2014 200
11viivz_mizu122678 04 มกราคม 2014 200
12viivz_mizu122678 04 มกราคม 2014 200
13pawee123456125358 26 มกราคม 2014 50
14gondwana125767 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
15gondwana125767 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
16gondwana125767 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
17gondwana125767 02 กุมภาพันธ์ 2014 50
18DuranSmirnoff122392 21 กุมภาพันธ์ 2014 200
19DuranSmirnoff122392 21 กุมภาพันธ์ 2014 200
20pantakarn127088 02 มีนาคม 2014 200
21DuranSmirnoff122392 02 มีนาคม 2014 400
22vogur SOUL126360 10 มีนาคม 2014 400
23alexa123824 20 มีนาคม 2014 200
24cooly127002 24 มีนาคม 2014 100
25cooly127002 24 มีนาคม 2014 300
26gondwana125767 25 มีนาคม 2014 100
27gondwana125767 25 มีนาคม 2014 50
28anabelz130069 20 เมษายน 2014 50
29anabelz130069 20 เมษายน 2014 50
30blech130397 25 เมษายน 2014 50
31blech130397 25 เมษายน 2014 50
32vogur SOUL126360 03 พฤษภาคม 2014 100
33Ying_132400 30 พฤษภาคม 2014 50
34nongnew2006127364 14 กรกฎาคม 2014 300
35finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 150
36finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 150
37ammiiemary136969 13 กันยายน 2014 100
38ammiiemary136969 13 กันยายน 2014 100
39ammiiemary136969 13 กันยายน 2014 100
40ammiiemary136969 13 กันยายน 2014 100
41ammiiemary136969 14 กันยายน 2014 100
42Play Girl137469 21 กันยายน 2014 150
43shirukusm137997 19 ตุลาคม 2014 400
44MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
45MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
46MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
47MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
48MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
49MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
50MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
51MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
52MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
53MrChalee140137 12 พฤศจิกายน 2014 300
54shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
55shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
56shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
57shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
58shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
59shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
60shirukusm137997 15 พฤศจิกายน 2014 400
61Aeydropdead139089 24 พฤศจิกายน 2014 200
62Aeydropdead139089 24 พฤศจิกายน 2014 200
63Aeydropdead139089 24 พฤศจิกายน 2014 200
64aemeiei140264 07 ธันวาคม 2014 150
65Tiiker141432 25 ธันวาคม 2014 200
66Tiiker141432 25 ธันวาคม 2014 200
67Tiiker141432 25 ธันวาคม 2014 200
68aemeiei140264 29 ธันวาคม 2014 150
69Tiiker142525 30 มกราคม 2015 200
70Tiiker142525 30 มกราคม 2015 200
71Tiiker142525 30 มกราคม 2015 200
72Tiiker142525 30 มกราคม 2015 200
73DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
74DuranSmirnoff141043 01 กุมภาพันธ์ 2015 400
75Clarisse143358 08 มีนาคม 2015 400
76Clarisse143358 08 มีนาคม 2015 400
77Clarisse143358 08 มีนาคม 2015 400
78Clarisse143358 08 มีนาคม 2015 400
79Clarisse143358 08 มีนาคม 2015 400
80Aeydropdead143421 23 มีนาคม 2015 300
81Aeydropdead143421 23 มีนาคม 2015 300
82Aeydropdead143421 23 มีนาคม 2015 300
83Aeydropdead143421 23 มีนาคม 2015 300
84Aeydropdead143421 23 มีนาคม 2015 300
85aemeiei143004 25 มีนาคม 2015 150
86aemeiei143004 27 มีนาคม 2015 150
87aemeiei143004 27 มีนาคม 2015 150
88aemeiei143004 27 มีนาคม 2015 150
89aemeiei143004 27 มีนาคม 2015 150
90MANAMiiz144323 19 เมษายน 2015 150
19550