รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ ๐นู๋อิJ๐ ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1ดีจ้า93824 25 สิงหาคม 2012 50
2bank42n96794 01 ตุลาคม 2012 100
3เข้าให้ได้99678 14 พฤศจิกายน 2012 50
4Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 400
5Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 150
6Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 100
7Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 150
8Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 200
9Bobo221102126 06 ธันวาคม 2012 200
10เตริ์ตรักซิมส์ 2104961 20 มกราคม 2013 100
11pawee123456105616 19 กุมภาพันธ์ 2013 150
12MYLoveSims103511 02 มีนาคม 2013 400
13blech106474 09 มีนาคม 2013 50
14phayfa114800 30 มิถุนายน 2013 150
15nokciimii115854 24 กรกฎาคม 2013 150
16nokciimii115854 24 กรกฎาคม 2013 400
17Menaa115971 02 สิงหาคม 2013 100
18jariyaza11117445 28 สิงหาคม 2013 150
19jariyaza11117445 28 สิงหาคม 2013 200
20maiicafee125640 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
21maiicafee125640 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
22maiicafee125640 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
23maiicafee125640 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
24maiicafee125640 01 กุมภาพันธ์ 2014 100
25kusomaho127882 15 มีนาคม 2014 50
26Freshznova140106 09 ธันวาคม 2014 100
27Freshznova140106 09 ธันวาคม 2014 100
28Freshznova140106 09 ธันวาคม 2014 100
29Freshznova140106 09 ธันวาคม 2014 100
4200