รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ l3๏fang ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1iouu78380 13 มีนาคม 2012 150
2NonG ll MoODanG ll78935 17 มีนาคม 2012 400
3pooklab79370 23 มีนาคม 2012 400
4rujrtmail79893 24 มีนาคม 2012 100
5tagger80183 27 มีนาคม 2012 400
6tagger80183 27 มีนาคม 2012 400
7amiizi80496 29 มีนาคม 2012 150
8Sagaro79924 09 เมษายน 2012 200
2200