รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ pet_sims ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1usernamekaew128583 26 มีนาคม 2014 50
2Fakuanyeam128073 04 เมษายน 2014 100
3hatsuyakung131049 04 พฤษภาคม 2014 50
4nongnew2006128820 09 มิถุนายน 2014 200
5nat5678133350 05 กรกฎาคม 2014 50
450