รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ paw19971 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1ToWond82015 10 เมษายน 2012 150
2MaggieSmith93880 26 สิงหาคม 2012 100
3gignumber294618 06 กันยายน 2012 50
4ซิมตอง95618 17 กันยายน 2012 150
5DONZA4295735 19 กันยายน 2012 400
6DONZA4295735 19 กันยายน 2012 400
7DONZA4295735 19 กันยายน 2012 300
8DONZA4295735 19 กันยายน 2012 200
9คนดี95744 20 กันยายน 2012 200
10kanjanijnun96750 01 ตุลาคม 2012 100
11paotingtong102671 08 ธันวาคม 2012 150
12โช แชง102009 22 ธันวาคม 2012 50
13MYLoveSims103511 02 มีนาคม 2013 400
2650