รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ scottie ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1คัมมิ่ง80627 31 มีนาคม 2012 50
2Kwang_Kwang1186862 20 พฤษภาคม 2012 150
3Kwang_Kwang1186862 20 พฤษภาคม 2012 150
4Kwang_Kwang1186862 20 พฤษภาคม 2012 150
500