รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ Bi Tong ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1_Lenka_74107 22 มกราคม 2012 50
2lovemiku75857 14 กุมภาพันธ์ 2012 200
3088730128885965 11 พฤษภาคม 2012 50
300