รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ taeyang2009 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1pee6021377023 01 มีนาคม 2012 200
2pee6021377023 01 มีนาคม 2012 300
3pee6021377023 04 มีนาคม 2012 100
4lovery_rung81610 07 เมษายน 2012 150
5umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
6umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
7umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
8umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
9umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
10Romio Julite118241 15 กันยายน 2013 150
11Romio Julite118241 15 กันยายน 2013 150
12Romio Julite118241 15 กันยายน 2013 150
13kokedcomedy119651 13 ตุลาคม 2013 400
14kokedcomedy119651 13 ตุลาคม 2013 400
15kokedcomedy119651 13 ตุลาคม 2013 400
16ayonie122217 14 มกราคม 2014 50
17maryma15124795 16 มกราคม 2014 50
18kusomaho127957 16 มีนาคม 2014 50
19อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 400
20อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 300
21อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 100
22อาโหย่ว128033 21 มีนาคม 2014 100
23PUNKPINKK127462 31 มีนาคม 2014 50
5500