รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ autaki ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1aefilm123473580 17 มกราคม 2012 100
2PanisaB90165 05 กรกฎาคม 2012 400
3PanisaB90165 05 กรกฎาคม 2012 150
4nongnew200693112 14 สิงหาคม 2012 400
5nongnew200693112 14 สิงหาคม 2012 400
6nongnew200693112 14 สิงหาคม 2012 200
7scottie93117 14 สิงหาคม 2012 400
8scottie93117 14 สิงหาคม 2012 150
9Amethystacia93608 21 สิงหาคม 2012 400
10Amethystacia93608 21 สิงหาคม 2012 400
11Amethystacia93608 08 ตุลาคม 2012 400
12Amethystacia93608 08 ตุลาคม 2012 400
13lovely_billmade93788 01 ธันวาคม 2012 200
14lovely_billmade93788 01 ธันวาคม 2012 400
15RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 300
16RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 300
17RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 300
18RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 200
19RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 200
20RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 200
21RoZeD_MD132709 07 มิถุนายน 2014 200
22pangeiei133302 20 มิถุนายน 2014 400
23pangeiei133302 20 มิถุนายน 2014 400
24pangeiei133302 20 มิถุนายน 2014 400
25pangeiei133302 20 มิถุนายน 2014 400
26pangeiei133302 20 มิถุนายน 2014 400
27pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 150
28pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
29pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
30pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
31pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
32pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
33pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
34pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
35pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
36pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
37pouytakioon133939 06 กรกฎาคม 2014 200
38byyukug134325 14 กรกฎาคม 2014 50
39panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
40panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
41panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
42panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 300
43panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
44panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
45panipon134739 25 กรกฎาคม 2014 400
46Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
47Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
48Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
49Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
50Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
51Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
52Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
53Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
54Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
55Maynarakmak133468 27 กรกฎาคม 2014 300
56MrChalee133036 03 สิงหาคม 2014 150
57Tiiker135182 04 สิงหาคม 2014 400
58Tiiker135182 04 สิงหาคม 2014 400
59Tiiker135182 04 สิงหาคม 2014 400
60Tiiker135182 04 สิงหาคม 2014 400
61Tiiker135182 04 สิงหาคม 2014 400
62QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 200
63QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 200
64QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 200
65QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 200
66QooLmii136136 30 สิงหาคม 2014 200
67Tiiker136175 30 สิงหาคม 2014 150
68Maynarakmak135832 13 กันยายน 2014 400
69Maynarakmak135832 13 กันยายน 2014 50
70Maynarakmak135832 13 กันยายน 2014 50
19800