รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ MICKY-YUCHUN ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Ghostpimmy nn80234 27 มีนาคม 2012 100
2Redtear80883 02 เมษายน 2012 100
3jackass00782133 11 เมษายน 2012 50
4lovevocaloid83090 18 เมษายน 2012 150
5leohot254183678 23 เมษายน 2012 50
6leohot254183678 23 เมษายน 2012 100
7lovevocaloid83748 23 เมษายน 2012 50
8abeerclup84126 26 เมษายน 2012 150
9pachara-08386274 14 พฤษภาคม 2012 150
106157545887422 28 พฤษภาคม 2012 150
116157545887422 28 พฤษภาคม 2012 400
12phayfa87479 29 พฤษภาคม 2012 50
13umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
14umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
15umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
16umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
17umaporn88101 07 มิถุนายน 2012 400
18RoZeD_MD97703 09 ตุลาคม 2012 400
19MYLoveSims97588 10 ตุลาคม 2012 300
20tainakaritsu128331 10 เมษายน 2014 50
21QooLmii129161 16 เมษายน 2014 50
22Aumpo131337 07 พฤษภาคม 2014 50
23Aumpo131337 07 พฤษภาคม 2014 150
24abeerclup84126 02 มิถุนายน 2014 400
25abeerclup84126 02 มิถุนายน 2014 400
5300