รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ GifteD_butterfly ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1_Lenka_74107 22 มกราคม 2012 100
2msepmesa73746 25 กุมภาพันธ์ 2012 100
3amemery78746 16 มีนาคม 2012 100
4beaugcs3983219 19 เมษายน 2012 100
5ช็อคโกแลค85615 08 พฤษภาคม 2012 150
6jusminezz85725 24 พฤษภาคม 2012 150
7phayfa87479 04 มิถุนายน 2012 400
8monster20693121 14 สิงหาคม 2012 100
9benniey94211 31 สิงหาคม 2012 50
10benniey94211 31 สิงหาคม 2012 50
11OumMeeka94418 02 กันยายน 2012 200
12Sirapapha_pretty103242 16 ธันวาคม 2012 100
13suputta119507 07 ตุลาคม 2013 50
14princesyfongbeer119554 16 ตุลาคม 2013 50
15sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 50
16sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 200
17sriaroon126740 23 กุมภาพันธ์ 2014 50
18menijung159912 28 พฤศจิกายน 2018 150
2150