รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ BBGD ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1Bobo22177286 04 มีนาคม 2012 150
2Bobo22177286 15 มีนาคม 2012 150
3kokedcomedy79001 18 มีนาคม 2012 150
4rujrtmail79893 24 มีนาคม 2012 50
5เอ็ดเวิร์ด79361 25 มีนาคม 2012 150
6tagger80183 27 มีนาคม 2012 150
7jomjam0000085311 06 พฤษภาคม 2012 150
8jariyaza1187163 25 พฤษภาคม 2012 400
9zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 300
10zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 200
11zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 200
12zebeeya93537 20 สิงหาคม 2012 200
13PhinnianPRDPeronia94113 29 สิงหาคม 2012 150
14LTzir104327 23 มกราคม 2013 100
15paotingtong109863 11 เมษายน 2013 300
16ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
17ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
18ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
19ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
20ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
21ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
22ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 400
23ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 300
24ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 300
25ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 300
26ป๊อป2112879 13 พฤษภาคม 2013 300
27viivz_mizu112015 22 มิถุนายน 2013 200
28thesimspum120543 22 ตุลาคม 2013 150
29LTzir117472 26 ตุลาคม 2013 300
30YoOBelleOoY121214 29 ตุลาคม 2013 300
31YoOBelleOoY121214 29 ตุลาคม 2013 100
32Mikasa121936 19 พฤศจิกายน 2013 50
33POOH_A122856 18 ธันวาคม 2013 50
34nongnew2006123082 18 ธันวาคม 2013 400
35nongnew2006123082 18 ธันวาคม 2013 400
36nongnew2006123082 18 ธันวาคม 2013 400
37nongnew2006123082 18 ธันวาคม 2013 400
38POOH_A122856 25 ธันวาคม 2013 150
39core i5124018 03 มกราคม 2014 200
40nongnew2006124075 04 มกราคม 2014 400
41Som_skb124561 12 มกราคม 2014 400
42Som_skb124561 12 มกราคม 2014 150
43core i5124018 17 มกราคม 2014 50
44soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 400
45soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 150
46soploypk15017002126395 16 กุมภาพันธ์ 2014 150
47QooLmii126535 23 กุมภาพันธ์ 2014 150
48QooLmii126535 23 กุมภาพันธ์ 2014 150
49QooLmii126535 23 กุมภาพันธ์ 2014 150
50QooLmii126535 23 กุมภาพันธ์ 2014 150
51sasikarn2006127030 01 มีนาคม 2014 150
52sasikarn2006127030 01 มีนาคม 2014 150
53sasikarn2006127030 01 มีนาคม 2014 400
54sasikarn2006127030 01 มีนาคม 2014 150
55sasikarn2006127030 01 มีนาคม 2014 150
56Fakuanyeam128073 18 มีนาคม 2014 300
57Fakuanyeam128073 18 มีนาคม 2014 300
58Fakuanyeam128073 18 มีนาคม 2014 300
59QooLmii129161 05 เมษายน 2014 400
60QooLmii129161 05 เมษายน 2014 400
61QooLmii129161 05 เมษายน 2014 400
62onanong2543129258 07 เมษายน 2014 150
63Ying_129144 13 เมษายน 2014 400
64viivz_mizu130285 01 พฤษภาคม 2014 400
65venuspolls131077 04 พฤษภาคม 2014 100
66venuspolls131077 04 พฤษภาคม 2014 100
67venuspolls131077 06 พฤษภาคม 2014 300
68venuspolls131077 06 พฤษภาคม 2014 300
69QooLmii132070 21 พฤษภาคม 2014 150
70QooLmii132070 21 พฤษภาคม 2014 150
71QooLmii132070 21 พฤษภาคม 2014 150
72QooLmii132070 21 พฤษภาคม 2014 150
73QooLmii132070 21 พฤษภาคม 2014 150
74cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
75cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
76cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
77cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
78cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
79cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
80cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
81cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
82cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
83cream11053132152 23 พฤษภาคม 2014 150
84radellasque132700 07 มิถุนายน 2014 50
85radellasque132700 07 มิถุนายน 2014 50
86kungkikg132383 08 มิถุนายน 2014 400
87kungkikg132383 08 มิถุนายน 2014 400
88kungkikg132383 08 มิถุนายน 2014 150
89kungkikg132383 08 มิถุนายน 2014 150
90cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
91cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
92cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
93cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
94cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
95cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
96cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
97cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
98cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
99cream11053132845 09 มิถุนายน 2014 150
100QooLmii133175 16 มิถุนายน 2014 150
101QooLmii133175 16 มิถุนายน 2014 150
102QooLmii133175 16 มิถุนายน 2014 150
103QooLmii133175 16 มิถุนายน 2014 150
104QooLmii133175 16 มิถุนายน 2014 150
105QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
106QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
107QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
108QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
109QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
110QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
111QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
112QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
113QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
114QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
115QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
116QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
117QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
118QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
119QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
120QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
121QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
122QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
123QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
124QooLmii133751 01 กรกฎาคม 2014 400
125QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
126QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
127QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
128QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
129QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
130QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
131QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
132QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
133QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
134QooLmii133865 05 กรกฎาคม 2014 400
135nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 200
136nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 200
137nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 150
138nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 150
139nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 200
140nokciimii133904 05 กรกฎาคม 2014 150
141pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 150
142pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 400
143pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 400
144pouytakioon133378 06 กรกฎาคม 2014 400
145pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
146pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
147pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
148pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
149pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
150pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
151pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
152pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
153pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
154pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
155pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
156pouytakioon133937 06 กรกฎาคม 2014 400
157nokciimii133904 14 กรกฎาคม 2014 400
158nokciimii133904 14 กรกฎาคม 2014 300
159nokciimii133904 14 กรกฎาคม 2014 200
160finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
161finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
162finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
163finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
164finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
165finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
166finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 400
167finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 150
168finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 150
169finoro134547 19 กรกฎาคม 2014 150
170Hydrenyere134756 25 กรกฎาคม 2014 50
171Hydrenyere134756 25 กรกฎาคม 2014 50
172Hydrenyere134756 25 กรกฎาคม 2014 50
173Hydrenyere134756 25 กรกฎาคม 2014 50
174Hydrenyere134756 25 กรกฎาคม 2014 50
175nokciimii133901 30 กรกฎาคม 2014 50
176nat5678134577 10 สิงหาคม 2014 50
177Som_skb136160 21 กันยายน 2014 400
178Som_skb136160 21 กันยายน 2014 400
179Som_skb136160 21 กันยายน 2014 400
180Som_skb124561 21 กันยายน 2014 400
181Som_skb124561 21 กันยายน 2014 400
182Som_skb124561 21 กันยายน 2014 150
183RoZeD_MD136479 05 ตุลาคม 2014 100
184RoZeD_MD138254 05 ตุลาคม 2014 150
185RoZeD_MD138254 05 ตุลาคม 2014 150
186RoZeD_MD138254 05 ตุลาคม 2014 150
187RoZeD_MD138254 05 ตุลาคม 2014 150
188maimaimai00137104 06 ตุลาคม 2014 300
189maimaimai00137104 06 ตุลาคม 2014 300
190maimaimai00137104 06 ตุลาคม 2014 300
191maimaimai00137104 06 ตุลาคม 2014 300
192maimaimai00137104 06 ตุลาคม 2014 300
193Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
194Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
195Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
196Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
197Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
198Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
199Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
200Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
201Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
202Garu138424 07 ตุลาคม 2014 400
203bank42n138084 14 ตุลาคม 2014 400
204bank42n138084 14 ตุลาคม 2014 400
205bank42n138084 14 ตุลาคม 2014 400
206QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
207QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
208QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
209QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
210QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
211QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
212QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
213QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
214QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
215QooLmii139158 19 ตุลาคม 2014 300
216bank42n139059 25 ตุลาคม 2014 300
217bank42n139059 25 ตุลาคม 2014 300
218bank42n139059 25 ตุลาคม 2014 300
219bank42n139059 25 ตุลาคม 2014 300
220Red_Choco139690 01 พฤศจิกายน 2014 50
221RoZeD_MD138254 09 พฤศจิกายน 2014 150
222RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
223RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
224RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
225RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
226RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
227RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
228RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
229RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
230RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
231RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
232RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
233RoZeD_MD139815 09 พฤศจิกายน 2014 400
234Garu139630 11 พฤศจิกายน 2014 400
235Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
236Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
237Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
238Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
239Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
240Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
241Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
242Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
243Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
244Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
245Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
246Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
247Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
248Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
249Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
250Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
251Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
252Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
253Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
254Freshznova140236 01 ธันวาคม 2014 400
255Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
256Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
257Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
258Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
259Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
260Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
261Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
262Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
263Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
264Tawan_z140237 04 ธันวาคม 2014 400
265MeiSui Phatt140900 07 ธันวาคม 2014 150
266bank42n142316 07 มีนาคม 2015 150
267bank42n142316 07 มีนาคม 2015 150
268bank42n142316 07 มีนาคม 2015 150
269QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
270QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
271QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
272QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
273QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
274QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
275QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
276QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
277QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
278QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
279QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
280QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
281QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
282QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
283QooLmii143775 07 เมษายน 2015 400
284rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
285rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
286rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
287rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
288rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
289rainyday515144471 12 เมษายน 2015 400
290menijung145573 29 เมษายน 2015 400
291menijung145573 29 เมษายน 2015 400
292menijung145573 29 เมษายน 2015 400
293menijung145573 29 เมษายน 2015 400
294menijung145573 29 เมษายน 2015 400
295menijung145573 29 เมษายน 2015 400
296menijung145573 29 เมษายน 2015 400
297menijung145212 29 เมษายน 2015 400
298menijung145212 29 เมษายน 2015 400
299MrChalee144311 01 พฤษภาคม 2015 400
300MrChalee144311 01 พฤษภาคม 2015 400
301bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
302bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
303bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
304bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
305bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
306bank42n147682 20 กรกฎาคม 2015 300
307bank42n147984 03 กันยายน 2015 200
308bank42n147984 03 กันยายน 2015 200
93200