รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ patziezaa ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1พา-ลา-ลอย เซตามอล131017 03 พฤษภาคม 2014 150
2พา-ลา-ลอย เซตามอล131017 03 พฤษภาคม 2014 150
3พา-ลา-ลอย เซตามอล131017 03 พฤษภาคม 2014 100
4menijung132031 20 พฤษภาคม 2014 50
5tainakaritsu133352 21 มิถุนายน 2014 50
6onanong2543132965 28 มิถุนายน 2014 200
7onanong2543132965 28 มิถุนายน 2014 50
8onanong2543132965 28 มิถุนายน 2014 50
9nat5678133350 05 กรกฎาคม 2014 100
10nat5678133350 05 กรกฎาคม 2014 150
11pim_pake133152 07 กรกฎาคม 2014 50
12nat5678135055 01 สิงหาคม 2014 50
1150