รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ ktsims3 ได้รับ

ผู้มอบกระทู้วันที่มูลค่าเหรียญ
1high12372177 03 มกราคม 2012 100
2bank42n108045 11 มีนาคม 2013 50
3hatsuyakung125596 19 กุมภาพันธ์ 2014 50
4Nely140845 06 ธันวาคม 2014 400
5Nely140845 06 ธันวาคม 2014 100
6Nely140845 06 ธันวาคม 2014 50
750